Škvorecký, Josef - Tankový prapor

ŠKVORECKÝ Josef (27. 9. 1924 Náchod) - český prozaik, esejista, překladatel a exilový nakladatel. Josef Škvorecký náleží k nejvýznamnějším poválečným českým prozaikům. Jeho románový epický cyklus s ústřední postavou Dannyho Smiřického je jedním z nejucelenějších prozaických svědectví o české společnosti od 40. let (dovedený až ke zkušenosti exilu po roce 1968) a o hledání nové integrity v "Novém světě." Náchod, odkud pochází, kde vystudoval a kde byl od roku 1943 nasazen v místní fabrice, je nerozlučně spjat s řadou jeho próz. Po válce absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy, krátce učil na střední škole v Polici a Hořicích a po vojně (1951-53) se stal nakladatelským redaktorem. V letech 1956-58 působil jako redaktor nově založené revue Světová literatura.

Tankový prapor
1) Kde a kdy bylo dílo uveřejněno :
První české vydání vyšlo v nakladatelství Sixty – Eight Publishers Corp. v Torontu, v Ontariu , v Kanadě roku 1971

2) V jakém časovém období se dílo odehrává :
Děj se odehrává v 50 letech ve vojenském prostředí .

3) Hlavní téma díla :
Autor popisuje s nadsázkou běžný život jednoho tankového praporu v kasárnách v Kobylci. Postupně nás seznamuje s jednotlivými postavami, s jejich pracovním i milostným životem. Dílo je složeno z několika na sebe navazujících příběhů. Nejprve je představen tankový prapor v útoku na spěšně vybudovanou obranu nepřítele, dále je zde humorným způsobem vylíčeno provádění zkoušek FO (Fučíkův odznak). V průběhu vojenských prověrek rotný Smiřický opustí kasárna s paní Pinkasovou a když se vrací je přistižen majorem Borovičkou. Za tento prohřešek musí rotný Smiřický do vězení.
Na konci služby se uskutečnil kulturně masový večírek na rozloučenou. Zde dojde k vyhrocení situace, když se vojáci a jejich velitelé opijí .Hysterický výstup majora Borovičky vojáky poznamenal tak, že se ho potřebovali zbavit a proto ho hodili do žumpy, kde je až po několika dnech nalezen mrtev.

4) Hlavní rysy postavy :
Dan Smiřický – inteligentní voják. V civilním životě měl pracovat v nakladatelství. Rotný Smiřický vystupuje v tolika prolínajících se náladách s příslušnými maskami, že až skoro ztrácí totožnost.
Major Borovička – přezdívaný Malinkatý ďábel, není schopný samostatného uvažování , slepě vykonává každý i nesmyslný příkaz.
Janinka – Dannyho milenka

5) Hlavní konflikt:
Smutná komedie o absurditě padesátých let ve východní Evropě.

6) Ukázka :
"Tak vám přečtu, co nám přišlo seshora z divize," řekl nadporučík a dal se do čtení z cyklostylovaného papíru: "Útvarové skupiny a jejich kultpropové zajistí plnění závazku uzavřeného k prvnímu máji 1951 ke dnu Armády v plnění FO a PPOV konáním zkoušek FO. Zkoušky FO proběhnou u všech útvarů současně v týdnu od 9. do 16. září." Na tomto místě se nadporučík odmlčel a zvedl významně zrak k rotnému, neboť týden, kdy se měly zkoušky konat, právě probíhal. Potom pokračoval: "Útvarové skupiny ČSM a kultpropové ve spolupráci s organizacemi strany, agitátory a politickými pracovníky zajistí . . .", jenže to už ho rotný neposlouchal, neboť potají sledoval mnohem zajímavější text pomalu vznikajícího kádrového posudku na Četaře Pavézu Antonína, nar. 21. 5. 1931 v Unhošti, na němž pilně a soustředěně pracoval poručík Hospoda. Četl: Doudpuh Paceza je tžídního bůvodu, coliticky, orůmwrně vyspělá. J uvědpělí, odddán lidicě-demogratiskému žřízení. Je beselé pivahy a v klektivu je oplíben. Scoje vojemské a sbazacké povunosti plní dobže. Je poněkut prutčí pobahy. Je derzy, odmliuvavý, ač není důstoj - tady to zatím končilo, ale protože nadporučík pořád ještě s náboženskou důležitostí citoval svůj dopis, mohl rotný dál nerušeně sledovat kladívka psacího stroje, váhavě uváděné v pohyb Hospodovými prsty. "n" otisklo se na papíře, potom rychle za sebou "iko" a po chvilce "m".

 

7) Důvod výběru této ukázky :
Takto popisuje Josef Škvorecký pobyt Dannyho Smiřického ve dvouletém vojenském životě, během něhož dopodrobna poznal, co je to zelená blbost a úřední mašinérie.

Hodnocení čtenářského deníku Škvorecký, Josef - Tankový prapor

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. srpen 2007
  23 453×
  600 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Škvorecký, Josef - Tankový prapor

kooůl