Josef Škvorecký

Josef Škvorecký se narodil 27.9. 1924 v Náchodě. Je to vynikající spisovatel, nakladatel, autor románů, povídek, detektivních příběhů, filmový scénárista a překladatel anglo-americké literatury.
Studoval reálné gymnázium a po maturitě v roce 1943 pracoval jako pomocný dělník v továrně. Po válce začal studovat medicínu, ale přestoupil na filosofii. Poté odešel do vojenské služby. Z tohoto prostředí napsal později román Tankový prapor.
Byl velice ovlivněn zážitky ze svého mládí, kdy tíhl ke sportu a k literatuře. Jeho velkou zálibou byl saxofon a jazz. V tomto období prožíval válku. Potom se věnoval publicistické a literární činnosti. Překládal z angličtiny.
V roce 1968 musel odejít z republiky. Odešel do Spojených států amerických a potom do kanadského Toronta, kde založil společně se svou manželkou spisovatelkou Zdenou Salivarovou exilové nakladatelství Publishers '68.
Vydávali převážně původní českou beletrii těch autorů, kteří v Československu nesměli publikovat nebo žili v emigraci.
Téměř ve všech románech se vyskytuje Danny Smiřický, což je částečná autobiografie Škvoreckého. Jeho nejznámějšími romány jsou Tankový prapor, Zbabělci, Prima sezóna, Mirákl, Příběh inženýra lidských duší a Scherzo Capriccioso. Z detektivní tvorby 60. let jsou známa díla: Lvíče, Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky a Návrat poručíka Borůvky.

Zbabělci
Tento román vyvolal velké diskuse, protože v něm autor pohlíží na válku zcela jinak, s výsměchem odkrývá rozpory mezi patetickým vlastenectvím a mezi zbabělé jednání některých prospěchářských měšťanů. Děj románu zachycuje pouze osm dní na konci okupace od 4. do 11. května 1945 a dějištěm je Kostelec.
Mladý Danny Smiřický byl v posledním roce války nasazen na práci do místní továrny a ve volném čase hraje se svými kamarády na saxofon v místní hospůdce, kteří žijí džezem a prvními láskami. I Danny poznal již několik lásek a má dojem, že všechno, co mladí muži dělají, je proto, aby se zalíbili dívkám. Nejvíce ho přitahuje Irena, která je ovšem zadaná.
Městský štáb revoluce sídlí v pivovaru, zde se odevzdávají ukořistěné zbraně jako dary a tady jsou chlapci zařazováni do hlídek. Mají ale pocit, že nikdo proti okupantům nic nedělá a že se revoluce dostává do rukou místní smetánky, která se potřebuje očistit od hříchů. Štáb se nakonec dohodne s Němci o jejich nerušeném odchodu k Američanům. Román vrcholí událostmi 9. května, když se rozšířila zpráva, že se blíží Rusové, předčasně se začíná jásat, jenže do města nečekaně ješte přijíždějí německé tanky. Dannymu se společně s kamarádem podaří těžkým kulometem zlikvidovat jeden z německých tanků. Ale netouží po slávě. Děj celého románu končí 11. května koncertem kapely.

Tankový prapor
Danny Smiřický zde tentokrát vystupuje jako rotný a velitel tanku v době své vojenské služby v roce 1951. Během dvou let, tak dlouho se děj románu odehrává, poznal, co je to zelená blbost a úřední mašinérie. Základ příběhu tvoří Dannyho neúspěšné pokusy svést Lizetku a jeho milostné hrátky s Janinkou, manželkou nadřízeného poručíka. Relativně samostatné kapitoly na sebe volně navazují a poukazují na omezenost důstojníků. Jejich naprostým opakem jsou prostí vojáci. Jednotlivé scény jsou založeny na situační komice, přesvědčivě působí i pasáže vycházející z jazykového ztvárnění.

Hodnocení životopisu Josef Škvorecký

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 987×
  496 slov

Komentáře k životopisu Josef Škvorecký