Josef Škvorecký

* 27. 9. 1924 Náchod

český prozaik, esejista, překladatel a exilový nakladatel

Josef Škvorecký náleží k nejvýznamnějším poválečným českým prozaikům. Jeho románový epický cyklus s ústřední postavou Dannyho Smiřického je jedním z nejucelenějších prozaických svědectví o české společnosti od 40. let (dovedený až ke zkušenosti exilu po roce 1968) a o hledání nové integrity v "Novém světě."

Náchod, odkud pochází, kde vystudoval a kde byl od roku 1943 nasazen v místní fabrice, je nerozlučně spjat s řadou jeho próz. Po válce absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy, krátce učil na střední škole v Polici a Hořicích a po vojně (1951-53) se stal nakladatelským redaktorem. V letech 1956-58 působil jako redaktor nově založené revue Světová literatura.

Škvorecký za války začal poezií, částečně ovlivněnou Whitmanem (Nezoufejte), částečně poetismem (Dívka z Chicaga). Skutečný a pamětihodně razantní vstup do literatury přišel až roku 1958, kdy vyšel jeho již skoro před 10 lety napsaný román Zbabělci. Nad tímto obrazem českého maloměsta na sklonku války, jenž je zprostředkován pohledem "jazzového hejska" Dannyho Smiřického, se rozpoutala štvavá kampaň, jejíž aktéři vlastně správně rozpoznali, že doktrína socialistického realismu se zde zachvěla v základech. Škvoreckého stál tento román místo ve Světové literatuře, nastoupil pak do nakladatelství Odeon (od roku 1963 měl svobodné povolání), nicméně v 60. letech vyšli Zbabělci ještě třikrát.

Škvorecký se pak záhy etabloval jako jeden z nejvydávanějších a také nejpopulárnějších prozaiků. Vedle "faulknerovské" lyrické novely Legenda Emöke (1963), povídkových sbírek Sedmiramenný svícen (1964) a Babylónský příběh (1967) vydal i eseje o detektivní literatuře Nápady čtenáře detektivek (1966) a sbírku detektivních povídek Smutek poručíka Borůvky (1966). Škvorecký byl již tehdy vynikajícím odborníkem v oboru americké a anglické literatury, stejně jako v oblasti jazzu. Překládal a doslovy opatřoval přední moderní americké autory (Hammetta, Chandlera, Hemingwaye, Faulknera, Lewise, Jamese aj.), spolu s jazzových znalcem a publicistou Lubomírem Dorůžkou sestavil antologie Tvář jazzu (1964) a Jazzová ispirace (1966).

Roku 1968 vyšla novela, dokončená již v roce 1950, Konec nylonového věku a rok nato román z pražského literárního prostředí s detektivní zápletkou Lvíče, jenž se stal námětem pro celovečerní film (podle Škvoreckého námětu vzniklo ještě pět celovečerních snímků, z nichž nejpozoruhodnější je nejspíš Farářův konec režiséra E.Schorma). Poslední knihou uveřejněnou v Československu před nástupem normalizace byl výbor povídek z let 1964-67 Hořkej svět (1969).

Škvorecký v roce 1969 odešel se svou ženou, spisovatelkou Zdenou Salivarovou, do USA, kde krátce pobývali v Kalifornii (ještě v roce 1969 posílal odtamtud do Listů a pak do Světa práce reportáže, které knižně vyšly jako Velká povídka o Americe v Torontu 1980. Záhy přesídlil do Toronta, kde založil nejproslulejší exilové nakladatelství 68´Publishers, které od té doby vydalo takřka 250 knižních titulů a jehož význam je pro přetrvávání české literatury v čase komunistické totality nedocenitelný.

První knihou tohoto nakladatelství byla v listopadu 1971 satirická švejkiáda ze stalinistických let Tankový prapor, vzniklá ještě v 50.letech. Je to v pořadí druhá kniha pentalogie s postavou Danny Smiřického. Danny je ústřední postavou také prvního velkého exilového románu Škvoreckého Mirákl (1972, Toronto). Poprvé zde užil techniky mozaikovitého vyprávění, v němž obsáhl dvacetileté časové období (od počátku 50.let do 1968). Mirákl byl kontroverzně přijat u domácích disidentských čtenářů, neboť poměrně deziluzívně zobrazil děje za “pražského jara”. Návratem do blaženství náchodského mládí byl soubor povídek Prima sezóna (1975, Toronto), kniha, kterou má samotný autor nejraději. Nicméně zřejmým vrcholem Škvoreckého romanopiseckého umění a shrnutím jeho pohledu na svět je rozsáhlý mnohovrstevný text Příběh inženýra lidských duší (1977). Osud Danny Smiřického je zde přenesen do prostředí americké university a celé vyprávění j neseno proudem nostalgických asociací a nesmiřitelného odporu proti nesvobodě a totalitarismu v jakékoli době. Tímto dílem se Škvorecký zřejmě rozloučil s postavou Dannyho Smiřického a přesunul svůj zájem k tématu dějin a tradic českého etnika v severní Americe. Po dlouholetém studiu historických materiálů napsal nejprve román Scherzo capriccioso (1984, Toronto), zachycující americké působení Antonína Dvořáka a složitě komponovaný román Nevěsta z Texasu, čerpající z látky americké občanské války Jihu proti Severu.

Hodnocení životopisu Josef Škvorecký

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 459×
  653 slov

Komentáře k životopisu Josef Škvorecký