Tolstoj, Lev Nikolajevič - Anna Karenina

Psychologický a společenský román, který zobrazil celou epochu v životě ruské společnosti i osobní tragédii ženy - Anny Kareninové, titulní postavy románu, uštvanou konflikty se světskou dvorní společností, jež ji doženou až k sebevraždě.
Autor zobrazuje v díle hlubokou společenskou krizi v ruské společnosti na rodinných vztazích Kareninových, Oblonských a Levinových.

Hlavní postavy:

Anna Kareninová
- vášnivá žena
- v románu vystupuje jako "tajemná, rozkošná, milující dáma z velkého světa", která
hledá i rozdává štěstí
- nebere ohledy na společnost, ale na své city, vydává se za hlasem svého srdce

Vronskij
- bohatý, přitažlivý, inteligentní důstojník
- řídí se tím, co předepisuje společenská morálka
- Annin milenec

Stěpan Arkaďjič Oblonskij
- Annin bratr
- veselý, oblíbený, hrdý, sobecký, lhostejný ke všemu, co mu nepřinese něco
užitečného

Darja Oblonská (Dolly)
- klidná, mírná žena, která bere ohled na rodinu a klade ji na první místo

Konstantin Levin
- má autobiografické prvky, autor mu přisoudil své životní zkušenosti a konzervativní
a zároveň demokratické názory
- nesmělý, poctivý, upřímný, touží po dokonalém manželství a po rodině

Kitty Ščerbacká
- mladá, hezká dívka, má úspěch ve společnosti, touží po lásce

Na osudech Anny, Kitty, Dolly a jiných žen modeluje autor různé varianty mileneckých a rodinných vztahů.

Obsah:
Román začíná líčením rodinné krize manželů Oblonských. Dolly Oblonská zjistí, že jí byl její manžel nevěrný a chce ho opustit. Stěpan Oblonskij si je této chyby vědom a snaží se situaci vyřešit tím, že povolá z Petrohradu svou sestru Annu Kareninovou, aby je opět smířila. Té se to skutečně podaří, ale manželství již není tak pevné jak dřív.
Dolly seznámila Annu se svou mladší sestrou Kitty. Kitty si má v této době vybrat ženicha. Zajímají se o ni dva muži: důstojník Vronskij a její dlouholetý přítel Konstantin Levin, který ji opravdově miloval. Kitty si ale chtěla vzít Vronského, protože si myslela, že ho miluje. Vronskij ale neměl nikdy v úmyslu si Kitty vzít. A když potkal v Petrohradě Annu Kareninovou, zamiloval se do ní a na plese s ní protančil celý večer.
Kitty onemocní nešťastnou láskou a odjíždí do ciziny. Lituje, že odmítla Levina, protože si uvědomila, že ho vlastně moc milovala. Anna si uvědomí, co způsobila a rozhodne se vrátit do Petrohradu k manželovi, kterého nemiluje, a k synovi Sergejovi. Odjíždí také ze strachu, aby se do Vronského nezamilovala. Ten ji však pronásleduje a Anna podléhá citům. Celý tento vzah ji ničí. Anna nedovede být pokrytecká, nedovede lhát a přetvařovat se a svůj poměr nijak netají. Proto ji společnost přísně odsuzuje. Když Anna zjistí, že je těhotná, řekne vše manželovi a opustí jej. Zároveň se však musí vzdát svého syna Sergeje. Po těžkém porodu dcerky odjíždí s Vronským do ciziny.
Kitty se opět setkává s Levinem. Ten ji požádá o ruku a po svatbě spolu žijí na venkově.
Kareninovi nejsou stále rozvedeni. Mezi Vronským a Annou dochází k častým hádkám. Anna má špatné svědomí a trpí odloučením od syna. Pod tímto vlivem začne na Vronského bezdůvodně žárlit. I když Vronský Annu velmi miluje, cítí se být vázán a těžko tuto situaci zvládá. Proto se Anně raději vyhýbá. Jednoho dne, po těžké hádce
s Vronským, její zoufalství vrcholí. Uvědomuje si, kolik lidí zradila a jak je celou společností zavržena. Nevidí jiné východisko a rozhodne se svůj život ukončit skokem pod vlak.
Když se Vronský doví o její sebevraždě, ztrácí smysl svého života a nastupuje jako dobrovolník do války proti Turkům.

Kompozice:
Kompozice je Tolstému způsobem zkoumání skutečnosti, nahlížením do lidských vztahů a nitra člověka, pronikáním k podstatě života. Odhaluje proměnlivost člověka, touhu po štěstí a úsilí o mravní sebezdokonalení. V hrdinech sledujeme proces uvědomování si sama sebe, jsme svědky jejich ztroskotání, které je vedou k životní zralosti a zmoudření.
Milostný příběh Anny Kareninové se odvíjí na historickém pozadí společenského života a jeho pokryteckou morálkou. Smysl lásky a rodiny v lidském životě, hledání východiska z mravní společenské krize představuje autor na třech příkladech - na rodinných vztazích Kareninových, Oblonských a Levinových. Tři roviny příběhu se navzájem prolínají, vyúsťují do zlomových situací. Anna řeší svůj rozchod se společností a ztrátu Vronského lásky sebevraždou, Dolly Oblonská se s konvenčním vztahem v manželství smíří kvůli dětem. Pevné základy vztahů Levinových se obohatí o vzájemné pochopení.

Celkovým tragickým laděním románu, objektivním způsobem vyprávění a využíváním symbolických motivů, které vyvolávají úzkost a nepokoj, vyjadřuje autor nesouhlas
s buržoazním vývojem Ruska.

Zobrazení Anny patří k nejkrásnějším obrazům ženských hrdinek v ruské literatuře.

Hodnocení čtenářského deníku Tolstoj, Lev Nikolajevič - Anna Karenina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. srpen 2007
  11 954×
  714 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Tolstoj, Lev Nikolajevič - Anna Karenina