Lev Nikolajevič Tolstoj

9. září 1828 - 20. listopad 1910

Lev Nikolajevič Tolstoj byl jeden z nejvýznamnějších klasických realistů.Byl všestrannou literární osobností, protože kromě spisovatelem byl i publicistou, myslitelem i pedagogem.Jeho díla jsou vesměs prozaická, nebo dramatická Narodil se roku 1828 v Jasné Polaně ve šlechtické rodině.Jeho rodiče zemřeli, když byl Nikolajovič malý a on musel jí do jiné rodiny, kde se mu dostalo šlechtického vychování.Studoval prává, ale v roce 1851 změnil svůj život tím, že vstoupil do vojenské služby, odkud si odnesl mnoho motivů pro svou literární tvorbu. Dvě dlouhé studijní cesty po západní Evropě, které podnikl v letech 1857-1860, ho utvrdily nedůvěře k civilizačním formám buržoazní společnosti, což se odrazilo i v publicistické povídce Luzern (1857). Studium práv nedokončil a odešel na svůj statek do Jasné Poljany , kde se chtěl věnovat snaze o zlepšení života svých poddaných, stal se zde pedagogem ve škole pro vesnické děti, kterou sám založil a mnoho energie vynaložil na vydávání průbojného pedagogického časopisu Jasnaja Poljana (1861-1862) . Začal prosazovat návrat k přírodě, skromnost a vegetariánství . Roku1862 se oženil se Sofií Andrejevnou Bersovou a ve spojeném rodinném životě se rozvíjí velmi plodné tvůrčí období Tolského, které vrcholí romány Vojna a mír (1864-1896) a Anna Karenina (1873-1877).Znenáhla ho však postihla duševní nemoc, neboť ho rodina i ostatní lidé ze šlechty odsuzovali za to, že měl raději své poddané a vše co mě rozdával.Sává se filozofem –moralistou a za základ svého učení (utopicko –socialistické ), staví dva požadavky: lásku k bližnímu a neprotivit se zlu násilím. Jeho literární práce se mění, převažují díla s moralizující a náboženskou tendencí. Svými názory měl blízko k Chelčickému. Uveďme:V čem je má víra (1884). V těchto dílech se obořil se zdrcující kritikou na všechny instituce novodobé společnosti včetně církve, státu, peněz i manželství, dokonce i umění. Hlavně díky svými posledními publokacemi se stal jednou z největších morálních autorit 19. stol. Kvůli své duševní nemoci utíká před šlechtou, stává se z něj člověk, který se loudá krajinou a ani neví kam jde.Zemřel v roce1910 na zápal plic u přednosty stanice.

Hodnocení referátu Lev Nikolajevič Tolstoj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. prosinec 2007
  6 749×
  345 slov

Komentáře k referátu Lev Nikolajevič Tolstoj

anom
Joe