Tolstoj, Lev Nikolajevič - Vojna a mír

Doba a místo děje:1805-1820,Rusko na pozadí evropských událostí
Rok vydání:1869
Forma:realistický historický román-4dílná románová epopej
Charakteristika hlavních postav:
kníže Andrej Bolkonskij:ušlechtilý, energický člověk, hledající společenský pokrok, schopen snášet náročné životní situace, vývoj a vnitřní zrání ( slavkovská bitva, smrt manželky , hledání vztahu k Nataše , bitva u Borodina ),před smrtí si uvědomí,že splnil své osobní i společenské cíle
hrabě Pierre Bezuchov:kontrast k Bolkonskému, vnitřní rozpolcenost, velké cíle, ale slabá vůle,snadno zmanipulovatelný,hledání smyslu života a pravdy,idealistický snílek , Pierre tlumočí názory autora
Nataša Rostová :půvabná , naivní , citově dospívající dívka ,trojí podoba lásky:vášnivá k Anatolu Kuraginovi, očistná k Bolkonskému(úcta) a životní vyrovnanost a rodinné štěstí ve vztahu s Pierrem
Celkem asi 250 románových postav.Postavy historické:Kutuzov, car Alexandr,Napoleon
Děj: Období před Napoleonovým vpádem do Ruska(1805-1812) I.-II.díl
(Historické události:válka s Napoleonem v Rakousku,mír s Napoleonem)
Pierre je nemanželský syn hraběte Bezuchova.Po otcově smrti zdědí celý jeho majetek.Stane se velmi váženou a bohatou osobou , obklopí ho lidé prahnoucí po jeho majetku, intrikami byl donucen si vzít Helenu Kuraginovou , kterou nemiluje.Vstoupil mezi zednáře, snaha zlepšit postavení rolníků, ale slabá vůle prosadit své myšlenky.
Andrej Bolkonskij byl těžce raněn v bitvě u Slavkova.Vrátil se domů zrovna, když mu jeho žena porodila syna a při porodu zemřela.Po 4 letech se na jednom plese seznámil
s Natašou Rostovovou.Zamilovali se do sebe.Otec mu nedal požehnání.Andrej se
s Natašou domluvil , že si ji za rok vezme a že mu může kdykoliv vrátit slovo, kdyby se do někoho zamilovala.Odjel na cesty.Nataša na něj čekala,ale nakonec se zamilovala do Anatola (bohém-ženy,víno…), Pierrova švagra,který se jí dvořil,ačkoliv už byl tajně ženatý.Chtěli spolu utéct,ale útěk byl překažen.Nataša se dozvěděla,že už je ženatý, pokusila se o sebevraždu.Je zachráněna.Andrej se vrací,o všem se dozví.
Období po Napoleonově vpádu do Ruska(1812-1820) III.-IV.díl

(Historické události:vpád Francouzů do Ruska,bitva u Borodina,obsazení Moskvy,vyhnání Francouzů)Andrej už nechce Natašu nikdy vidět a odchází na frontu.Je zraněn v bitvě u Borodina.Francouzi se blíží k Moskvě, všichni z ní odcházejí.Shodou okolností se Andrej dostává mezi zraněné,které vzali s sebou Rostovovi z Moskvy.Andrej se s Natašou setká,odpustí jí a umírá v jejím náručí.
Pierre je při obsazení Moskvy zajat,protože napadl francouzského důstojníka,který okrádal jednu ženu,a Pierre ji chtěl bránit.V zajetí se setkává s lidovým filozofem Platonem Karatajevem(vyznavač patriarchálního rolnického života),který Pierra velmi ovlivnil.Když se vrátí ze zajetí ,zjistí,že umřel Andrej-jeho přítel-a jeho žena Helena.Jeho přátelství s Natašou nakonec vyústí ve sňatek.
O 5 let později(1820)Pierre se stane členem tajného opozičního hnutí proti samoděržaví(předchůdci děkabristů)
Autorův záměr:obraz historie a života ruské společnosti v první třetině19.st. na pozadí evropských dějin.

Hodnocení čtenářského deníku Tolstoj, Lev Nikolajevič - Vojna a mír

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. prosinec 2007
  11 894×
  479 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Tolstoj, Lev Nikolajevič - Vojna a mír