Lev Nikolajevič Tolstoj

Narodil se 28. srpna 1828 v Jasné Poljaně ve starobylé šlechtické rodině. Jeho matka Marie Nikolajevna, rozená kněžna Volkonská, zemřela, když bylo Tolstému půldruhého roku. Na jejím místě pečovala o děti teta. Roku 1837 zemřel i otec hrabě Nikolaj Iljič Tolstoj a děti přešly do rodiny Juškovových, kde se jim dostalo typicky šlechtické výchovy.
V 16 letech vstoupil Tolstoj na kazaňskou univerzitu, nejprve na fakultu orientálních jazyků, pak na práva. Studia nedokončil a odešel na svůj statek do Jasné Poljany, kde se chtěl věnovat úplně snaze o zlepšení života svých poddaných. Toto první období svého života vylíčil v trilogii"Dětství - Chlapectví - Jinošství".
Již r.1851 opět změnil způsob svého života tím, že vstoupil do vojenské služby na Kavkaze, odkud si odnesl mnoho motivů pro svou literární tvorbu. Armádu opustil r. 1856 a hned následujícího roku jede poprvé do Evropy. Po návratu pokračuje v začaté práci v Jasné Poljaně. O tři roky později jede opět do ciziny již za pevním cílem: studovat pedagogické problémy, aby mohl správně a moderně řídit jasnopoljanskou školu, pro niž psal i čítanky. Prosazoval návrat k přírodě, skromnost a vegetariánství.
Roku 1862 se oženil se Sofií Andrejevnou Bersovou a ve spokojeném rodinném životě se rozvíjí velmi plodné tvůrčí období Tolstého, které vrcholí romány Vojna a mír (1864 - 1869) a Anna Karenina (1873 - 1877). Znenáhla se však připravuje duševní přerod Tolstého, cítí se nešťasten v rodině, odvrací se od své vlastní třídy, odmítá stát, církev a soukromé vlastnictví - začíná krutý rozpor mezi ideály chudoby a "pravdy lidu" a jeho vlastním životem boháče. Stává se filosofem-moralistou a za základ svého učení, známého pod názvem "tolstojovština", staví dva požadavky: lásku k bližnímu a neprotivit se zlu násilím. jeho literární práce se mění, převažují díla s moralizující a náboženskou tendencí.
Léta 80. a 90. prožil Tolstoj s rodinou v Moskvě, teprve po těžké chorobě se r. 1901 usazuje natrvalo v Jasné Poljaně. Jeho duševní boj se stále stupňuje, rodinné vztahy se zhoršují, stále však ostře reaguje na veřejné události. Ještě r. 1908 protestuje proti popravám a krutým trestům revolucionářů spisem "Nemohu mlčet". Posledních 29 let z celkem osmačtyřicetiletého manželství plánoval, že od manželky odejde, 13 let před smrtí napsal dopis vysvětlující útěk: Nevydržím tenhle život, jaký vedu již 16 let, život, který vás dráždí a pro mě je jediný boj proti vám, rozhodl jsem se utéci. 28. října 1910 opouští dvaaosmdesátiletý Tolstoj tajně Jasnou Poljanu. Ve stanici Astapovo je však zachvácen zápalem plic a 7. listopadu 1910 v bytě přednosty stanice umírá.
K jeho vrcholným dílům patří historický román Vojna a mír (1864 – 1869) je to rozsáhlá románová epopej (4 díly), v nichž na pozadí rozhodujících historických událostí (válka s Napoleonem a jeho tažení do Ruska r. 1812, bitva u Slavkova, požár Moskvy a ústup francouzské armády) představil Tolstoj život soudobé ruské společnosti. Vůdčí myšlenkou románu je názor, že dějiny nevytvářejí vynikající jedinci, jako byl např. Napoleon, nýbrž lid a tisíce drobných, nepředvídaných okolností a náhod. Román je zaměřen proti ctižádostivým generálům, které kritizuje. Plastická líčení bitevních scén jsou svou kvalitou a rozsahem ve světové literatuře zcela ojedinělá. V závěrečném Epilogu Tolstoj obšírně shrnuje své názory na smysl dějin, úlohu osobnosti v dějinách a metodologii dobového dějepisectví.
Anna Karenina (1873 – 1877) – psychologický román omezený na moskevskou a petrohradskou šlechtickou společnost. Příběh zničující lásky.
Další díla: Lev a myš – pohádky
Sevastopolské povídky
Dramata: Vláda tmy, Živá mrtvola
Kreutzerova sonáta

Hodnocení životopisu Lev Nikolajevič Tolstoj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 284×
  555 slov

Komentáře k životopisu Lev Nikolajevič Tolstoj