Vančura, Vladislav - Rozmarné léto

novela (patří k nejoblíbenějším z Vančurovy tvorby)

1. Krokovy Vary, ”město bodré a počestné”, deštivý červen – 3 dny

2. jednoduchý námět: poklidnou idylu malého města naruší příjezd kouzelníka a provazolezce Arnoštka a krásné Anny; způsobí rozruch, podezřívavost, pomluvy, konflikty

3. tři místní usedlíci, staří přátelé: major Hugo, abbé Roch, atlet Antonín Důra, majitel říčních lázní; všichni tajně usilují o přízeň Anny, ale bezúspěšně
podezřívavá, pomlouvačná a pomstychtivá Kateřina

4. odpor proti maloměšťáctví, pokrytecké morálce, prázdnotě a nudě

5. využií parodie, ironie, humoru
slovní komika – spojení archaismů a knižních prostředků (přechodníky, infinitivy na -ti, knižní obraty) s prostředky hovorovými; jazyková hravost, fantazie
”Tento způsob léta,” děl vposled odvraceje se od přístroje Celsiova ”zdá se mi poněkud nešťastným.”
... ”viděl jsem ho už ponořena do vody” (4. pád jmenného tvaru adjektiva)

Hodnocení čtenářského deníku Vančura, Vladislav - Rozmarné léto

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. prosinec 2007
  9 294×
  126 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Vančura, Vladislav - Rozmarné léto