Vaňková, Ludmila - Cval rytířských koní

Cval rytířských koní je prví díl trilogie o životě českého krále Jana Lucemburského, jeho dětech a jejich životních osudech.
Jan Lucemburský byl syn císaře Jindřicha. Svatbou se svojí prví ženou Eliškou Přemyslovnou dcerou Václava II. se spojily dva starodávné rody Lucemburkové a Přemyslovci. S Eliškou vyženil království české a polské.
Kniha začíná lovem krále Jana, popisuje jeho obratnost a vytrvalost, se kterou se pouštěl do všech soubojů. Měl neklidnou krev, která ho hnala z místa na místo. Jan Lucemburský byl oslňující společník, dvorný rytíř a na válečném poli hrdina. Nejvíce se zdržoval ve Francii a Lucemburku. České země byly ve správě českých velmožů v čele s Jindřichem z Lipé. Své české hrady těmto pánům zastavoval výměnou za stříbro, které potřeboval na své válečné výpravy.

S Eliškou Přemyslovnou měl dcery Jitku, Markétu, Annu a dva syny Václava a Jana. Nejstaršího syna Václava jako tříletého odvezl od matky. Nejdříve byl malý Václav vězněn na hradě Lokti a pak na Křivoklátě. Potom byl odvezen k francouzskému dvoru, kde byl v šesti letech oženěn s se sestrou Filipa z Valois Blankou.Francouzský král, přítel Jana Lucemburského, byl při biřmování kmotrem malému Václavovi a ten přijal jeho jméno Karel.Mladý Karel byl velmi vnímavý, učenlivý a bohatě využíval možností, které se mu nabízely. Brzy se naučil francouzsky a byl pilný i v ostatních studijních oborech, kterých se mu ve Francii hojně dostávalo.

Také ostatní děti byly brzy odvezeny od matky ke svým budoucím manželům. Král Jan volil budoucí partnery svých dětí podle území, kterým tento dotyčný pár vládl a tím si zajišťoval spojenectví a pomoc na svých válečných výpravách.
Markéta byla provdána za vévodu Jindřicha Bavorského.
Jitka, později přijala jméno Bona, byla zaslíbena následníkovi francouzského trůnu.Anna byla zasnoubena s císařským synem Ottou Habsburským.
Také mladší syn, bratr Karlův, byl záhy od matky odvezen do rodiny své nastávající ženy Markéty Korutanské.

Mladý Karel se dostává do Itálie a jsou mu udělena ke spravování léna.
Až po smrti své matky se Karel vrací do Čech. Do země přivádí i svoji francouzskou manželku Blanku, kterou upřímně miluje. Král Jan ho nechává zpravovat celé Čechy a urovnávat spory s velmoži. Jmenuje ho markrabím moravským. Karel si svojí moudrostí a diplomacií získává srdce svých poddaných a pomalu napravuje spoušť, kterou tu zanechal jeho otec. Král Jan stále potřebuje Čechy pouze k tomu, aby z nich získával peníze. Podruhé se ožení s krásnou Beatrix a nechá ji korunovat na českou královnu. To už ale vidí, že jeho syna Karla považují češi za svého krále i bez korunovace.
Ke konci tohoto dílu přichází král Jan i o své druhé oko a oslepne zcela.
Teprve teď začínají otec a syn nacházet společnou řeč.A vědí, že se mohou jeden na druhého spolehnout.
Dále autorka popisuje boje o moc mezi církví a význačnými panovníky. V této době opouští papež Řím a usazuje se v Avignonu.Řím pustne a jeho slávu se pokoušejí obnovit hrdinové až v dobách stále rostoucího vlivu a slávy Karla IV. To už je ale obsahem dalších dílů trilogie.

Hodnocení čtenářského deníku Vaňková, Ludmila - Cval rytířských koní

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. červenec 2008
  3 780×
  499 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Vaňková, Ludmila - Cval rytířských koní

fanda
Jaký název mají další díly trilogie?