Wilde, Oscar - Jak je důležité míti Filipa

Koncem 19. století se rozvíjí dělnické hnutí, prosazuje se revoluční nálada. Světové velmoci bojují o ovládnutí světového trhu, probíhá soupeření o kolonie. Nastává úpadek kultury a morálky, šíří se katastrofismus, umělci utíkají k renesanci a gotice. Moderna je vnitřní prožitek autora, vyjadřuje negativní prožitky a odpor, ale krásnou formou. Umělecké směry: impresionismus: zachycení momentálních dojmů, potlačení rozumové čáasti obsahu, vychází z malířství (C. Monet-obraz Imprese). Symbolismus je reakcí na realismus, naturalismus a impresionismus. Umělci používají své vlastní symboly, obrazné vyjádření pro těžko vyjádřitelné zkušenosti, oblíbený je volný verš. Dekadenc je úpadek, ventilace negativních zkušeností krásnými slovy. Dekadenti zdůrazňují odpor k měšťácké společnosti, oslavují jedince zbaveného morálních zásad. Zalíbení v náladách smutku, nudy, marnosti, opovržení životem, pocit rozkladu a msrti. Civilismus je směr, který oslavuje techniku, pokrok a lidskou práci.

Obsah

Děj tříaktové hry s hravě dvojznačným titulem (Jak je důležité býti Ernestem-Jak je důležité být vážný) se točí kolem nedorozumění, která způsobují dva přátelé–Jack Worthing a Algernon Moncrieff. Mladí gentlemani si vymysleli fiktivní osoby–Jack kdesi na venkově přítele Bunburyho a Algernon zhýralého bratra Filipa, jejichž existence jim umožňuje různé eskapády. Při pobytu v Londýně se Jack vydávaje se za Filipa seznámí s Algernonovou sestřenicí Gwendolínou Fairfaxovou a zamiluje se do ní. Gwendolina souhlasí se zasnoubením, neboť je mimo jiné okouzlena jeho jménem. Její méně romantická matka lady Bracknellová se však pídí po jeho původu a Jack přiznává, že je nalezenec, kterého kdosi odložil do úschovny zavazadel na nádraží Victoria. Matka, šokována takovou výstředností, mu káže obstarat so co nejdřív důvěryhodného rodiče. Algernon zjistí, že na přítelově venkovském sídle žije Jackova schovanka Cecilie, navštíví v jeho nepřítomnosti dům, vydávaje se za zkaženého bratra Filipa. Do Cecilie se na prvý pohled zamiluje a Cecilie, přitahovaná už dlouho tajemnou existencí neznámého Filipa, do něho též. Objevuje se tu Gwendolina a obě dívky se rychle spřátelí. Po krátkém nedorozumění a zápase o Filipa se vše vyjasní. Přijíždí lady Bracknellová a poznává v Ceciliině vychovatelce slečně Prismové chůvu, která pečovala o dítě její setsry, s nímž před léty beze stopy zmizela. Prismová vysvětluje jak omylem zaměnila rukopis svého románu za svěřené dítě, a tak se nemluvně ocitlo v nádražní úschovně. Toto dítě je Jack, ve skutečnosti Algernonův starší bratr, vskutku pokřtěný jako Filip. Oba mladé páry se zasnubují. Modernu dělíme podle států: usa-w.whitman: listy trávy,francie (prokletí básníci):ch.baudelaire: květy zla (báseň zdechlina),p.verlaine: saturnské písně, básnické umění, j.a.rimbaud: báseň samohlásky, báseň opilý koráb, s.mallarmé: faunovo odpoledne. Anglie: owilde: šťastný princ a jiné pohádky (slavík a růže), ideální manžel, jak je důležité míti Filipa, obraz doriana greie, německo:r.m.rilke: nové básně.

Autor

Anglický dramatik, prozaik a básník, původem Ir. Životem i dílem okouzloval i šokoval londýnskou společnost jako okázale výlučný a přesto typický představitel doby dekadence. Nacházel zálibu v symbolech a složité fantazii.

Hodnocení čtenářského deníku Wilde, Oscar - Jak je důležité míti Filipa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. září 2007
  4 842×
  471 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Wilde, Oscar - Jak je důležité míti Filipa