Wilde, Oscar - Jak je důležité míti Filipa

Lehkovážná komedie o třech dějstvích. Hra je součástí knihy, ve které jsou též hry Salome a Ideální manžel. Děj probíhá v r. 1894, kdy se první dějství odehrává v bytě Algernona Moncrieffa v Londýně, druhé v zahradě venkovského sídla ve Wooltonu a třetí v salónu ve Wooltonu.

Oscar Wilde (1854-1900) - V r. 1884 se oženil s hezkou Constance Lloydovou, s kterou měl dva syny, ale po zasvěcení do homosexuálních praktik v nich bohužel nalezl zalíbení. R. 1891 se seznámil s lordem Alfredem Douglasem, do kterého se bláznivě zamiloval a kvůli němu se dostal před soud. V Anglii byl důvěrný styk osob stejného pohlaví odsuzován a Wilde byl odsouzen na dva roky do vězení. Ty dva roky ve vězení ho poznamenaly a ztratil zdraví i sebevědomí. Po propuštění přežíval ve Francii a do Anglie se již nevrátil. V exilu napsal „Baladu o žaláři v Readingu“, ale honoráře za ni ho neuživili. Dál se stýkal s Douglasem, což ho přepravilo o přízeň manželky i obou synů. V r. 1900 zamřel v ubohém hotelu v Paříži v 46 letech. Od r. 1880 se pokoušel psát pro divadlo. Hry „Vera aneb Nihilisti“ a „Vévodkyně z Padovy“ se mu nepovedly, ale hra „Salome“ měla úspěch. V Anglii se hra na jeviště nedostala kvůli katolicko biblickým charakterem. V r. 1892 složil úspěch s komedií „Vějíř lady Windermerové“ a o rok později s „Bezvýznamnou ženou“. Třetí úspěšnou hrou se stal v r. 1895 „Ideální manžel“. V době, kdy se nad jeho hlavou začala shlukovat mračna, psal svou poslední hru „Jak je důležité míti Filipa“. Hra byla nejdříve napsána do 4dějstvích s postavou soudního vykonavatele, který měl Filipa zatknout pro dluhy. Na londýnské jeviště se dostala v r. 1957 a ukázalo se, že vyškrtnutá postava a zhuštění do 3dějstvích, má větší spádnost děje a ještě účinnější humor v zápletech. Hra měla premiéru 14. února 1895, která měla veliký úspěch. Když Wilde musel do vězení, společnost ho zavrhla a také se zúčastnila rozkrádání jeho majetku. Ztratil se i začátek hry „Florentská tragédie“ z níž zbylo jen torzo. Wildovy hry se na krátký čas přestaly hrát. Pak už nikdy nezmizely a v překladech jim na celém světě diváci nepřestávali tleskat.
novela: „Strašidlo Cantervilské“
„ Zločin lorda Arthura Savila“
pohádky, eseje: „Intence“
román: „ Obraz Doriana Graye“

CHARAKTERISTIKA POSTAV:
John Worthing – smírčí soudce, zamiloval se do Gvendoliny. Je poručníkem Cecilie, když byl malý nalezl ho lord Working v brašně v úschovně zavazadel na nádraží ve Victorii. Z vyprávění je jasné, že je bratr Algernona. Říká si Filip, ale jen v Londýně, na venkově si říká John nebo Jack. Vymyslel si svého bratra Filipa, o kterém ví jen na venkově, aby mohl jezdit do Londýna.
Algernon Moncrieff – má radost, když šíří zmatek, zamiloval se do Cecilie a je synovcem lady Bracknellové. Vymyslel si postavu Bunburyho, aby mohl jezdit z města. Na venkově se vydává za Filipa.
Dr. Chausuble – kněz na venkově, měl pokřtít Johna a Algernona na jméno Filip.
Merriman – komorník na sídle ve Wooltonu
Lane – sluha v Londýně u Algernona.
Lady Brackneltová – matka Gvendoliny, chce pro dceru nejlepšího nápadníka a je jí proti mysli, když musí přijmout nabídku ke sňatku od Johna pro svoji dceru. Zajímá se jen o společenské postavení a o to kdo má jaký pozemek a majetek.
Baronesa Gvendolina Faireazová – dcera Brackneltové a sestřenice lorda Algernona. Miluje Johna, ale myslí si, že se jmenuje Filip. Když se seznámí s Cecílií je zmatená, ale má ji ráda, začnou si říkat „sestřčko“.
Cecilie Gardewová – Johnova schovanka, zamilovala se do Algernona a sama se s ním již dávno než ho poznala zasnoubila. Myslela si, že se jí představil Johnův zkažený bratr. Nerada se učí německý jazyk.
slečna Prismová – Ceciliina vychovatelka, v mládí nešťastnou náhodou zaměnila dítě ( John ) za svůj rukopis, který dala do kočárku a dítě do cestovní brašny. Když se vše vysvětlí, cítí se provinile.

DĚJ:
Děj tříaktové hry s hravě dvojznačným titulem (Jak je důležité býti Ernestem-Jak je důležité být vážný) se točí kolem nedorozumění, která způsobují dva přátelé–Jack Worthing a Algernon Moncrieff. Mladí gentlemani si vymysleli fiktivní osoby–Jack kdesi na venkově přítele Bunburyho a Algernon zhýralého bratra Filipa, jejichž existence jim umožňuje různé eskapády. Při pobytu v Londýně se Jack vydávaje se za Filipa seznámí s Algernonovou sestřenicí Gvendolínou Fairearovou a zamiluje se do ní. Gvendolina souhlasí se zasnoubením, neboť je mimo jiné okouzlena jeho jménem. Její méně romantická matka lady Bracknellová se však pídí po jeho původu a Jack přiznává, že je nalezenec, kterého kdosi odložil do úschovny zavazadel na nádraží Victoria. Matka, šokována takovou výstředností, mu káže obstarat co nejdřív důvěryhodného rodiče. Algernon zjistí, že na přítelově venkovském sídle žije Jackova schovanka Cecilie, navštíví v jeho nepřítomnosti dům, vydávaje se za zkaženého bratra Filipa. Do Cecilie se na prvý pohled zamiluje a Cecilie, přitahovaná už dlouho tajemnou existencí neznámého Filipa, do něho též. Objevuje se tu Gvendolina a obě dívky se rychle spřátelí. Po krátkém nedorozumění a zápase o Filipa se vše vyjasní. Přijíždí lady Bracknellová a poznává v Ceciliině vychovatelce slečně Prismové chůvu, která pečovala o dítě její sestry, s nímž před léty beze stopy zmizela. Prismová vysvětluje jak omylem zaměnila rukopis svého románu za svěřené dítě, a tak se nemluvně ocitlo v nádražní úschovně. Toto dítě je Jack, ve skutečnosti Algernonův starší bratr, vskutku pokřtěný jako Filip. Oba mladé páry se zasnubují.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:
Hra je psána spisovnou češtinou, obsahuje anglická jména – Jack, Algernon a příjmení- Bracknellová...
Na začátku hry je Jack jmenován Filipem, ale autor od tohoto jména opustil
V knize nejsou obsaženy ani vulgarismy
žlutá růže – nazývána Maréchal Niel

VLASTNÍ HODNOCENÍ:
Kniha se mi velice líbila. Autor zde používá stejné jméno a to způsobuje menší zmatek, ale vše se nakonec vyjasní. Celkový děj je poutavý a komický. Už to, že se dva přátelé vydávají za osoby, které nikdo osobně nezná a nakonec se chtějí pokřtít stejným jménem, aby se zalíbili svým slečnám, je komické. Čtenář se u této hry velice zasměje, proto ji všem doporučuji.

Hodnocení čtenářského deníku Wilde, Oscar - Jak je důležité míti Filipa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červenec 2008
  20 024×
  982 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Wilde, Oscar - Jak je důležité míti Filipa

X
Kdo nečetl, nebo neviděl film a tupě opíše a převypráví co je zde napsáno, bude tam mít velmi mnoho chyb. Např. - výměna jména Jack za John a následné prohození fiktivních postav, které si Jack a Algernon vymysleli.