Wilde,Oscar - Obraz Doriana Graye

Přeložil: J.Z.Novák
Doslov: Jiří Levý
Ilustroval: Jaroslav Hořánek
Od.redaktarka:Hana Žantovská
Vydala: Mladá fronta nakladatelství ČSM 1964

Děj: Anglie
Dorian Gray je na začátku knihy 20 letý šlechtic, který stojí modelem malíři Basilu Hallwardovi.Dorian je krásný muž a Basil je jeho spanilostí natolik okouzlen, že je jeho jediným námětem tvorby. Při pózování se Dorian seznámil s lordem Henrym Wottonem, s nímž se spřátelil. Basilův obraz dostal Dorian jako dar do svého domu. Bylo to velmi povedené dílo a Dorian mu záviděl, že on bude stárnout a ztrácet svou krásu, zatímco obraz bude stále stejný. Projevil také přání, aby byly jeho přibývající roky vidět na obraze a ne na něm. Dorian navštěvoval kluby, kde se setkával se šlechtici a pro svou zálibu v umění se stal oblíbeným společníkem mnoha anglických dam. Jednou se při náhodné návštěvě chudinského divadla zamiloval do herečky Sibyly Vaneové. Zasnoubili se, ale když Sibyla z lásky k Dorianovi přestala dobře hrát, ztratila jeho lásku a ze žalu spáchala sebevraždu.
Pro Doriana bylo velkým překvapením, že postava na obrazu jakoby zestárla a ztratila část ze své krásy. Dorian se lekl, a tak ukryl obraz v nepoužívaném pokoji svého domu. Všechno zlé co kdy ve svém životě udělal bylo vidět na jeho obraze. To Doriana velice sužovalo, chodil v noci po Londýně v převleku a stýkal se s tou nejpodřadnější vrstvou londýňanů. Ve vyšších kruzích o něm kolovalo mnoho pomluv a přestával být zván do některých klubů. Basil Hallward se ho na pravdivost těchto pomluv přišel zeptat osobně. Navštívil ho jednou v noci v jeho domě. Dorian mu podal vysvětlení v podobě Basilova vlastního díla, teď již s ohyzdnou a sklíčenou postavou Doriana Graye. Basil se pokoušel Dorianovi domluvit, aby změnil své chování, byl zase čestný a choval se mile ke svým zbylým přátelům, ale Dorian ho v záchvatu své zuřivosti ubodal nožem. Tělo dal potom za úkol zlikvidovat svému bývalému příteli, chemikovi Allanu Campbellovi, který několik let nato spáchal sebevraždu.
Jednou se Doriana pokusil zabít námořník James Vanet, bratr Sibyly, ale Dorian se mu vykroutil s tím,že v té době byl ještě dítě. James při pohledu na jeho mladou tvář uvěřil, ale pak se od jedné prostitutky dozvěděl, že muž, kterého chce zabít je opravdu Dorian.
Za nějaký čas byl na venkově při lovu omylem zabit jeden naháněč. Ukázalo se, že to byl James. Dorian se už o svůj život nemusel bát. Rozhodl se ale, že bude dělat jen dobré věci a tím, že snad odčiní své hříchy. Chtěl začít tím, že zničí ten prokletý obraz.
„Rozhlédl se a uzřel nůž, kterým probodl Basila Hallwarda. Mnohokrát už ho čistil, až na něm nezbyla ani poskvrnka.Třpytil se a leskl. Tak jako zahubil malíře zahubí teď i jeho dílo a vše, co to dílo znamená. Zahubí minulost, a až bude minulost mrtva, on bude volný.Uchopil nůž a probodl jím obraz. Bylo slyšet výkřik a zadunění.“
Personál domu se šel podívat, co se stalo, a když vstoupili do místnosti, uviděli skvostný portrét svého pána se vší krásou a mladostí. Na podlaze ležel muž s nožem v srdci. Byl povadlý, vrásčitý a měl odporný obličej. Teprve až podle prstenů poznali, že je to Dorian Gray.

 

Hlavní postavy:
Dorian Gray
- krásný člověk
- má velký smysl pro umění, ale pokleslou morálku
Basil Hallward
- malíř s několika menšími úspěchy
- obraz Doriana Graye je jeho nejlepším dílem
Sibyla Vaneová
- chudá herečka
- hrála dobře pouze do té doby než se zamilovala do Doriana
- pro Doriana byla jen ta Shakespearova Julie, kterou hrála.

Závěr:
Tato kniha mě doopravdy zaujala.Děj byl záživný, ale nelíbily se mi pasáže, kde je na dvaceti stranách popisováno jak chodí Dorian po domě a prohlíží si svou sbírku uměleckých děl.

Hodnocení čtenářského deníku Wilde,Oscar - Obraz Doriana Graye

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. květen 2008
  5 485×
  609 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Wilde,Oscar - Obraz Doriana Graye