Workoholismus

WORKOHOLISMUS
-
NIC NOVÉHO POD SLUNCEM

Termín workoholismus se v české odborné literatuře začíná objevovat až po roce 1989.Ani ve světové literatuře není užívání tohoto termínu delší , avšak nic nového pod sluncem.
Albína Dratvová (1892 – 1969) , autorka prvorepublikových učebnic filozofické propedeutiky. Považuje práci za těšitelku , mravní povinnost i smysl života. Jádro práce tvoří pokus o empirickou typologii pracovníků mimo dobro a zlo. Zabývá se následujícími typy :

I / Děti neklidu. Popis poměrně přesně odpovídá na otázku , zda projevy LMD ustanou po patnáctém roku života či nikoli.

II / Dříči. Jsme u předmětu našeho zájmu. Touha po dokonalosti a vynikajícím pracovním výkonu se pozvolna mění ve vztah neetický a ve fanatismus práce. Co je fanatické , nemůže být užitečné. Něco jiného je např. vypětí studenta šturmujícího před zkouškou. Ti takříkajíc musí.

III / Věční učedníci : Ti , kdož rádoby skromně stále touží po rozšiřování svých znalostí. Věc má ovšem jeden háček – měli by je spíše používat k všeobecnému dobru. Chcete se stát někým jiným , jakýmsi etickým dříčem? Musíte být :

IV / Géniové : Plné pohroužení do světa tvorby a rezignace na vše ostatní je etická tam , kde je podložena skutečně mimořádným nadáním – genialitou . Tito lidé se nestávají jedním z koleček , raději vytvoří nový stroj .Samozřejmě i oni mají mnoho chyb. Málokterá osobnost je rozvinuta všestranně. Chyby jim vytýkají zejména ti , kdož si nikdy nezametou před vlastním prahem – pokrytci

V / Pravým opakem předchozí kategorie jsou lenoši. Svého rozumu využívají k zdůvodnění toho , aby nemuseli pracovat . Jejich genialita je ďábelsky úskočná.

Závěr knihy horuje pro právo na zasloužený odpočinek. Tato kniha vysvětluje mimo jiné i kouzlo a smysl empirických typologií potažmo i zvučných a pregnantních názvů jejich jednotlivých kategorií.Autor si jimi utřídí své poznatky , zohlední kontext a čtenář … inu , řekněte sami , není dříč hezčí a zvučnější slovo než workholik?

Hodnocení čtenářského deníku Workoholismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. srpen 2007
  3 395×
  290 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Workoholismus