Betlémská kaple

Vycházka Vlastivědného útvaru Pražské informační služby vás v neděli 26. května zavede do budovy Betlémské kaple na Betlémském náměstí v Praze 1. Sraz zájemců o prohlídku této pamětihodnosti je naplánován na 14 hodinu před objektem. Budova Betlémské kaple je už neodmyslitelně spjata s působením Mistra Jana Husa. Byla postavena v roce 1391 pro kázání universitních mistrů a stala se centrem jejich reformních snah. Nejvýraznější osobností reformního úsilí přelomu 14. a 15. století byl právě Jan Hus, jehož zdejší kázání navštěvovaly tisíce lidí. Zpočátku bylo Husovo úsilí v souladu se snahami samotného krále Václava IV., ale po událostech souvisejících s odpustkovými bouřemi v roce 1412 se situace změnila.

Kvůli interdiktu, vyhlášenému nad Prahou, se od Husa panovník odvrátil a Jan Hus musel město opustit. Jeho životní pouť skončila v Kostnici, kde byl 6. července 1415 upálen jako zatvrzelý kacíř (O rok později zde upálili dalšího Čecha - Mistra Jeronýma Pražského.). Nikdo tehdy netušil, jakou bouři v Čechách rozpoutá Husova smrt. „Husité“, jak je nazývali nepřátelé, odstartovali dlouholetý zápas o reformu církve, který vyvrcholil o sto let později vystoupením Martina Luthera. Ostatně on sám se k Husovi jako svému učiteli a předchůdci hlásil. V tomto smyslu přesáhlo husitství lokální hranice a stalo se tak součástí historie všech reformovaných církví. I toto hledisko - kromě památkového bohatství - přispělo k zapsání Prahy na seznam významných památek světa UNESCO.

Hodnocení referátu Betlémská kaple

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 016×
  222 slov

Komentáře k referátu Betlémská kaple