Čechy - historie od Sáma po rod Přemyslovců

Čechy - Historie
-----------------------Sámova říše--------------------------------
Sámo
francký kupec v 7stol. z kraje Senonů., - dosáhl řady vítězství nad Avary a po té vytvořil silný slovanský
kmen. svaz s centrem při dolním toku řeky Moravy. (Mor., Z Sk, Čechy - řeky Odry a Visly)
· r. 631 S. / X u VOGASTIBURGU, porazil franckého krále DAGOBERTA I. z rodu MEROVEJCŮ. -kt. směřoval přes Čechy na J Moravu. Protože druhé 2 proudy francká vojska (z Alamanů a Langobardů) provedly pustoštivý nájezd na Sámovo území, S. obhájil.
· r. 658/9 T S. říše.
-----------------------Velká Morava-------------------------------
· 1/2 7.st. - 1/2 9.st. - žádné záznamy
Mojmír I.
· r. 830 sjednotil V. M. (Mor., J Sk, Čes. kotlina, Panonie)
Ratislav I.
· r. 863 mise CYRILA A METODĚJE - přinesli jazyk Staroslověnštinu
· 12. st. T R.I à Svatopluk à Mojmír. I.
· r. 903/7 T V. M
-----------------------Český stát---------------------------------
· r. 845 - 14.českých knížat v ŘEZNU přijalo latinské křesťanství
Bořivoj I.
· konec 9 st. B.I. - 1. český kníže z rodu Přemyslovců, B.I. a LUDMILA byli 1 křtená knížata = přijali křesťan.
Vratislav I.- 2 kníže, à Spytihněv - 3 kn. à Václav I.
· 935 V.I. byl zavražděn bratrem Bolesl. I., protože on nesouhlasil s TRIBUTEM PACIS (daň míru)
Boleslav I.
· r. 955 X u Lechu proti Maďarům(Hunům), B. I. /, Maď. defenirivně stáhli do Uherské nížiny, tam * samosst. M. státu - 1. M. král Gejza z dyn. Arpádovců a 1. M křesťanský král Štěpán I- přijal T à Svatoštěpánská koruna, a od té doby M. nám dali pokoj, oni bránili se bránili Turkobratrských útoků
Boleslav II
- rozsah knížectví, ražba DENÁRŮ
· r. 973 - založil české biskupství, 1. biskup DĚTMAR a nejvýznamn. bis. VOJTĚCH SLAVÍKOVEC
· r. 995 - rod Slavíkovců byl vyvražděn rodem Přemyslovců na řece Cidlině
----------------------Zmatek o trůn--------------------------------
Břerislav
- vydal SENIORÁTNÍ ŘÁD - právo: vládne vždy nejstarší Přemyslovec - platil krátce
Vratislav II. -kníže àI.- 1 král
· r. 1085 - pomáhal římským císařům v boji proti papeži ŘEHOŘEM VII. - odměna zisk král. titulu - V.I.
Soběslav
· r. 1126 - zastavil v X u CHLUMCE postup Němců, kt. chtěli obsadit Čechy a uhájil samostatnost českých zemí
Vladislav II.- kníže àI.- 2 král
· r. 1158 - zisk král. titulu za pomoc FRIDRICHOVI BARBAROSSOVY (ř.císař) při obléhání Milána
Přemysl Otakar I.
- nejslavnější z rodu Přemyslovců

Poznámka: X - bitva, T- zemřel-jako kříž., /- vyhrál

Hodnocení referátu Čechy - historie od Sáma po rod Přemyslovců

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 773×
  374 slov

Komentáře k referátu Čechy - historie od Sáma po rod Přemyslovců