Česká republika - historie

1914 začátek 1. Světové války Sarajevo Ferdinand d´Este, František Josef 2.
1917 VŘSR (velká říjnová sovětská revoluce) Rusko Lennin
1918 28.10.- vznik ČSR Masaryk, Kramář, Štefánik
1933 Totalita NSDAP Německo Hitler
1938 Mnichovská dohoda - ztráta Sudet-zánik ČSR Beneš
1939 Protektorát Čechy a Morava - prez. Hácha, Hitler
1945 Konec 2. Světové války Beneš, Stallin, Churchil, Rusvelt
1946 volby - KSČ - výhra Gottwald
1948 "vítězný únor" totalita KSČ Gottwald, Beneš
1968 "Pražské jaro " invaze Sovětů - Dubček, Brežněv
1969 začátek "normalizace " - Husák
1989 17.11. - převrat - úplná demokracie Havel, Mejstřík, Pánek, Chaun
1992 volby - rozpad ČSFR - Klaus
Mečiar
1993 Vznik ČR - Havel

Hodnocení referátu Česká republika - historie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 263×
  89 slov

Komentáře k referátu Česká republika - historie