Česká republika

Základní údaje: Hlavní město: Praha Hlava státu: prezident
Rozloha: 78 864 m2 Armáda: branná povinnost 1 rok
Nejvyšší hora: Sněžka (1602 m) do r. 1995 65 000 vojáků
Nejnižší bod: u Hřenska (115 m) Řeky: Vltava, Labe, Morava
Forma vlády: parlamentní demokracie Dovoz: nerostná paliva, dopravní prostředky, surové materiály, stroje
Obchodní partneři: Německo, Rakousko, Státy SNS
Doprava: délka železniční sítě (9 454 km)
Větší část území zaujímá Česká vysočina, nížinné a rovinaté partie Česká tabule, která je tvořena křídovými sedimenty.
Česká republika má mírné klimatické podnebí.
Něco z historie: K prvním obyvatelům dnešních Čech patřili Bójové, od nichž pochází jméno země, Bohemia. Na přelomu našeho letopočtu začíná invaze germánských kmenů. V 7. století vzniká v oblasti slovanský kmenový svaz – Sámova říše. První státní útvar v českých zemí – Velkomoravská říše. Pak postupně Přemyslovci postupně ovládli Moravu a získali dědičný královský titul (Zlatou bulu sicilskou). Za vlády Přemysla Otakara I. byl český stát evropskou velmocí, jehož syn se stal císařem Svaté říše římské, učinil Prahu svým hlavním městem a přispěl k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu Čech. Další vládnoucí rody: Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové. Krize v feudálním systému přinesla nástup kapitalismu. K obnovení české státnosti však došlo až po rozpadu rakousko-uherské monarchie v důsledku 1. světové roku 1918, kdy byla vytvořena Československá republika a jejím prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Po německé okupaci za 2. světové války vzali do svých rukou moc komunisti. K pádu režimu došlo až po dvaceti letech v listopadu 1989. K odtrhnutí Slovenska došlo 1. 1. 1993 a vzniku samostatné České republiky. Naši prezidenti:Tomáš Garrigue Masaryk (1918-1935), Edvard Beneš (1935-1945), Emil Hácha (1938-1945), Edvard Beneš (1945-1948), Klement Gottwald (1498-1953), Antonín Zápotocký (1953-1957), Antonín Novotný (1957-1968), Ludvík Svoboda (1968-1975), Gustav Husák (1975-1989), Václav Havel (od 1989).
Hlavními plodinami jsou pšenice, ječmen, cukrovka a brambory, chmel, len, zelí, cibule a okurky. Důležitý je i chov prasat, skotu a drůbeže, ryb a lov zvěře.
Nerostné zdroje jsou omezené, nejdůležitější je hnědé a černé uhlí, kdysi i těžba uranu, podle plánu má být obnovena těžba zlata. Významná je i produkce kaolínu, vápence a tuhy. Výroba dopravních prostředků, umělých hmot, umělých vláken, pneumatik. Část rozsáhlé produkce cementu se vyváží. Světově proslulá výroba užitkového a uměleckého skla, bižuterie, porcelánu a keramiky. Průmysl: hutnictví železa a strojírenství, chemický, textilní, elektrotechnický a potravinářství.

Hodnocení referátu Česká republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. listopad 2007
  5 378×
  388 slov

Komentáře k referátu Česká republika

Michal
Hele dik za referat mam za nej za 1 super :-D