Česká republika

ZĚMĚPISNÉ ÚDAJE

Název státu: Česká republika
Státní zřízení: republika, parlamentní demokracie
Hlavní město: Praha
Měna: 1 česká koruna ( Kč )
Členství: OSN, Rada Evropy, OBSE, NATO
Prezident: Václav Klaus
Rozloha: 78 864 km2
Počet obyvatel: 10,4 milionů
Hustota osídlení: 131 obyv./km
Přírustek obyvatelstva: 0,2 % ročně
Největší města: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň
Národnostní skupiny: 94% Čechů, dále Slováci, Poláci, Němci a Rómové
Vzdálenosti: sever-jih 270 km
západ-východ 450 km
Nejvyšší hora: Sněžka 1602 m
Nejdelší řeka: Vltava 435 km
Největší jezero: Lipenská přehrada 47 km

Česká republika tvoří spojnici s východní střední Evropou. Leží na hlavním evropském rozvodí, takže země patří k povodí Severního, Baltského a Černého moře.

DĚJINY

V 9. Století vznikla na území Čech a Moravy Velkomoravská říše. Po jejím rozpadu v 10. Století byly Čechy pod vedením Přemyslovců v těsné spojitosti s říší římskou. Po vymření Přemyslovců přešla vláda do rukou rodu Lucemburků.

Náboženské boje a touha po nezávislosti
Začátkem 15. Století otřásla zemí vlna náboženských nepokojů vyvolaných reformátorem Janem Husem. Brzy po jeho upálení začaly husitské války, které měly nejen náboženské, ale také národností pozadí.
Ferdinand I. Byl prvním Habsburkem na českém trůnu. Jeho vnuk Ferdinand II. Vedl násilnou rekatolizační politiku, která vyvolala třicetiletou válku.

Od republiky k lidové demokracii
V 19. Století se utvořilo české národní hnutí, které žádala vytvoření suverénního státu. Tohoto cíle bylo dosaženo až po první světové válce. 28. Října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Po roce 1933 se vyostřil konflikt mezi Čechy a stále radikálnějšímu sudetskými Němci. „Řešení sudetského problému“ si vynutil Hitler v závěrech mnichovské dohody 29. Záři 1938. Sudety byly obsazeny 1. Října 1939 zbytek českých zemí a zřízen protektorát Čechy a Morava. Po příchodu Rudé armády do Prahy následoval odsunu sudetských Němců. Po přijetí socialistické ústavy 9. Května 1948 se Československo stalo lidovou demokracií. Volba Alexandra Dubčeka na místo generálního tajemníka komunistické strany signalizovala v roce 1968 odklon od ideologického dogmatismu. Ovšem tento experiment demokratizace byl ukončen 20. Srpna 1968 vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Ortodoxní systém byl obnoven. Teprve v návaznosti na reformní hnutí v Maďarsku, Polsku a NDR byl svržen v listopadu 1989 monopol komunistické strany. Politický převrat byl stvrzen v prosinci 1989 zvolením kritika režimu Václava Havla prezidentem republiky. V dubnu 1990 byla vyhlášena Česká a Slovenská Federativní Republika.

Rozdělení Československa

Dne 31. Prosince 1992 byla na popud politického vedení Slovenská federace rozpuštěna. Od 1. Ledna 1993 je Česká republika suverénním státem.
Vláda provádí ekonomickou reformu, jejíž cílem je přechod na tržní hospodářství západoevropského typu.

ČESKÁ REPUBLIKA DNES

Přírodní poměry
Západní část země zabírá Český masiv, který je tvořen různorodými pahorkatinami a vrchovinami, jehož zdvižené okraje dávají prostoru dojem pánve. Rámec hor tvoří na jihozápadě Český les a Šumava, na severozápadě Krušné hory, na severovýchodě Lužické hory a Krkonoše a na jihovýchodě Českomoravská vrchovina.
Na ni se na východě napojuje Brněnská vrchovina a Hrubý a Nízký Jeseník, které jsou členěné Ostravskou pánví, Moravským úvalem a Dyjsko-svrateckým úvalem. Tato krajina je na severu ohraničena nížinami, na východě, na hranici se Slovenskem, výběžky západních Karpat.

Podnebí
Země leží na přechodu mezi oceánským a kontinentálním podnebím. Podle nadmořské výšky jsou zčásti výrazně odlišné podmínky. V létě jsou nejteplejší nižší polohy na západě. Průměrné teploty v červenci se pohybují okolo 20-24 stupňů, v lednu okolo –3 stupňů. Maximální teploty mohou v létě překročit 30 stupňů, zatímco v zimě mohou klesnout pod – 20 stupňů. V Českých Budějovicích bylo dokonce naměřeno absolutní minimum – 39,7 stupňů. Zatímco ve vnitrozemí jsou průměrné srážky 450 mm, dosahují v horských oblastech na západě dosahují v horských oblastech na západě 700 mm a na východě v nadmořské výšce přes 1000 m překračují dokonce 1500mm.

Hodnocení referátu Česká republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. říjen 2007
  14 093×
  584 slov

Komentáře k referátu Česká republika

ANONYM XXXXXXDDDDDD
Ujdeto:):):):)
anonym D
staré a neaktuální, krátké