Rakousko - Rakouská republika

Rakouská republika - vnitrozemský stát ve střední Evropě
Rozloha: 83 858km2
Počet obyvatel: 8,1 milionů
Hustota zalidnění: 96 obyv./km2
Hlavní město: Vídeň
Úřední jazyk: němčina
Měnová jednotka: 1 rakouský šilink (ATS) = 100 grošů
Administrativní členění: 9 spolkových zemí
Povrch: dvě třetiny území vyplňují Alpy - dělí se: Severní vápencové Alpy
Centrální krystalické Alpy (nejvyšší jsou Vysoké Taury s nejvyšší horou Großglockner - 3 797m)
Jižní vápencové Alpy
Od severu až k Dunaji zasahují granitové plošiny Českého masívu, na hranicích s ČR pohoří Böhmerwald a Freiwald. Na východě je nížinná Vídeňská pánev.
Hlavní řekou je Dunaj s přítoky Inn, Traun, Enns a dalšími. Na jihu teče Dráva a Mura, na západě Rýn. V Alpách je mnoho ledovcových jezer, zejména v Solné komoře a Korutanech, do Rakouska zasahuje také Bodamské jezero na západě a Neziderské stepní jezero na východě.
Podněbí je mírné, na východě více kontinentální s většími teplotními rozdíly, v horách ve vyšší nadmořské výšce studené velehorské; srážky ubývají směrem na východ.
Vegetace je rozdělena podle nadmořské výšky - lesy končí ve výšce 1700-2000m n.m., dále jsou horské louky a nejvyšší polohy jsou zaledněny - ledovec Pasterze asi 24km2.
Rozsáhlá chráněná území - přes 20% plochy.
Většinu obyvatel tvoří Rakušané - 91%, menšiny přistěhovalců zejména z Turecka, bývalé Jugoslávie a NDR. V pohraničí žijí usedlé mešiny Slovinců, Chorvatů a Maďarů.
Náboženství: 78%římskokatolické, 5%protestantské, 2%muslimské.
Vyspělý průmyslový stát s intenzívním zemědělstvím a zásobami nerostných surovin.
V zemědělství převažuje živočišná výroba - chov prasat a zejména pastevní chov skotu. Rostlinná výroba je omezena přírodními podmínkami - pěstije se hlavně cukrová řepa, kukuřice, ječmen, pšenice, brambory, zelenina, ovoce, vinná réva.
Významná je těžba dřeva, těží se rudy železa, zinku, olova, wolframu a dalších, dále magnezit, grafit, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn.
Průmysl: hutnický (výroba železa, oceli, hliníku), strojírenský, chemický, papírenský, potravinářský, elektrotechnický, textilní, cementárenský. Většina elektrické energie se vyrábí v hydroelektrárnách.
Doprava i přes obtížný terén na vysoké úrovni - evropsky významné tranzitní trasy přes Alpy, lodní doprava po Dunaji.
Významný cestovní ruch - roční příjem 12,5 mld USD
Vídeň - velké množství historických památek - v centru je Hofburg - areál císařského sídla habsburských panovníků, ve staré části města je centrem Stephansplatz s monumentálním dómem sv. Štěpána, zámek Schönbrunn, vídeňská opera. Turisticky přitažlivá a hojně navštěvovaná jsou barokní města města Salcburk a Innsbruck, oblast Salzkammergut a pro zdatnější turisty jsou zde Alpy s nepřeberným množstvím tras, které nabízejí mnoho turisticky zajímavých míst.
V roce 1955 podepsána rakouská státní smlouva - přijetí neutrality a členství v OSN, od r. 1995 je Rakousko členem EU.
Je to republika v čele s prezidentem (Thomas Klestil). Zákonodárným sborem je dvoukomorové Spolkové shromáždění, které tvoří Národní rada (dolní sněmovna - 183 poslanců, funkční období 4 roky) a Spolková rada (horní sněmovna, 63 členů, funkční období 5 let).
Sousedí s Itálií, Německem, Českou republikou, Maďarskem a Jugoslávií.

Hodnocení referátu Rakousko - Rakouská republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červenec 2008
  5 564×
  449 slov

Komentáře k referátu Rakousko - Rakouská republika