Rakousko, Slovensko, Polsko

RAKOUSKO

- četné válečné konflikty ve 20. stol – není členem žádného vojenského seskupení
- hl. m. Vídeň – hospodářské a kulturní centrum; z řím. Osady Vindobona
- spolková republika
- asi 8 mil. ob. – 55% ve městech, hlavně na severu
- národnostně jednotné
- pokles přirozeného přírůstku
- oblasti:
· Horní Rakousy
· Dolní Rakousy
· Vídeň
· Burgenland
· Štýrsko
· Korutany
· Salzbursko
· Tiroly
· Vorarlbersko

- hornatá krajina; Alpy (nejv. hora: GROSSGLOCKER),
- nejníže Vídeňská pánev
- vnitrozemské podnebí
- fény, vliv nadmořské výšky
- vodstvo:
· Dunaj – v celém Rakousku splavný, přístavy v Linci a ve Vídni; přítoky v Alpách (hydroelektrárny, výroba hliníku)
· Alpská jezera
· Neziderské jezero u Maďarska

- hospodářství:
· vyspělá tržní ekonomika
· hlavně služby
· cestovní ruch
· letiště Schwechat
· vnitrozemská plavba

- nerostné bohatství:
· sever
· sůl, kvalitní ropa, magnezit, železná ruda, černé uhlí

- průmysl: dřevozpracující – export, textilní, strojní, potravinářský
- zemědělství:
· hlavně živočišná výroba
· obděláváno 20% celkové rozlohy
· cukrová řepa, vinná réva, pšenice, kukuřice, krmné plodiny

- sídla: Vídeň, Graz (2.), Linec (3.), Salzburg, Sankt Pelten (smlouva s Brnem)

SLOVENSKO

- rozpad ČSFR 1. 1. 1993
- hl. m. Bratislava
- 5 mil. obyvatel, hlavně na jihu
- 87% Slováků, 10% Maďarů, Rómové, Poláci, Rusíni, Ukrajinci
- hodně vystěhovalců v severní Americe
- kontakt městských obyvatel s venkovem
- průmysl:
· základní hospodářské odvětví
· vojenský průmysl (Pováží a Bratislava)
· hutnický, těžký, spotřební, strojní, výroba hliníku a feroslitin, výroba umělých vláken, elektrotechnický, dusíkatá hnojiva, textilní, dřevozpracující, kožedělný, obuvnický
· farmaceutika, petrochemický – Slovakofarma a Slovanaft na jihu
· lodě – Komárno
· energetický – tepelné elektrárny ( Vojany..), hydroelektrárny (Gabčíkovo, Liptovská Mara), jaderné (Mochovce, Jaslovské Bohunice)

- zemědělství:
· hlavně Podunajská nížina (teplé klima)
· cukrová řepa kukuřice, pšenice, ovoce, zelenina
· chov dobytka – střední Slovensko, oblast Východoslovenské nížiny
· chov ovcí na severu – vlna

- hornatý povrch – nevýhodné v dopravě
- silnice hlavně v Pováží
- významná železniční trať : Bratislava-Žilina-Košice
- Dunaj- 142km- je splavný
- Přístavy: Štúrovo, Bratislava, Komárno
- Ropovod
- Cestovní ruch: příroda a hory, národní parky (Tatranský, Nízké Tatry aj.); četné historické památky

POLSKO

- republika
- 312 700 km2
- hl. m. Varšava
- asi 38 mil. ob.
- vnitřní rozdíly v populačním vývoji – důsledek holokaustu
- správní celky – vojvodství
- přímořská země
- oblast nížin - neúrodné
- velké jezerní plošiny: Pomořanská na západě a Mazurská na východě
- Slezská nížina je nejúrodnější
- Velkopolská nížina
- k jihu se povch zvyšuje
- Malopolská vrchovina
- Nejv. vrchol – RISI (2499 m, Tatry)
- lyžařské centrum Zakopane
- hranice s Německem – Ohře a Nisa
- dále hranice s Ruskem, Litvou, Běloruskem, Ukrajinou, Slovenskem a ČR
- mírný klimatický pás
- od severu k jihu ubývá srážek a přibývá tepla
- vodstvo:
· Visla – není splavná; Varšava, Toruň
· Přítoky Dunajec, Sán a Bug
· Odra – splavná od Osle a u Štětína se vlévá do moře

- 29% lesy – nábytek
- nerostné suroviny:
· 190 mil. tun černého uhlí
· měď, sůl, ropa, zemní plyn, stříbro
· síra – světová naleziště v Tarnobřehu

- vodní energetika
- zemědělství:
· 30% obyvatel
· 13% pastviny
· chov dobytka a prasat
· rybolov
· žito, oves
· na severu odolnější plodiny

- doprava – hustá silniční síť a námořní
- vysoká nezaměstnanost
- zvětšování sociálních rozdílů mezi oblastmi
- sídla: Varšava, Ĺódź, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków, Wroclaw
- lázně Sopot

Hodnocení referátu Rakousko, Slovensko, Polsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. říjen 2007
  3 535×
  462 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Rakousko, Slovensko, Polsko