Historický vývoj Česka v kostce

7. st. – 1. kmenový svaz, Sámova říše

833 – Velkomoravská říše
9. st. – kníže Bořivoj – České knížectví
Václav (zemřel 923 nebo 935), bratr Boleslav I.
Boleslav II. 972 biskupství
Boleslav III., Břetislav I.
Vratislav II 1085 královský titul nedědičný
Vladislav II. 1158 dědičný královský titul
Soběslav – bitva u Chlumce 1126 (Rotunda sv.Jiří)

Přemyslovci – Přemysl Otakar I. (Zlatá bula sicilská 1212 – kr.titul)
Václav I., P.O. II.(největší územní rozmach), Václav II., Václav III. (poslední 1306)
Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský

1310 nástup Lucemburků – Jan, Karel IV., Václav IV., Zikmund
největší rozkvět, rozšíření země na S
1344 pražské arcibiskupství (Arnošt z Pardubic)
1346 bitva u Kresčaku, zemřel Jan Lucemburský – nástup Karla IV. (římský – český král)
1348 K Uni, 1355 římský císař
Jiří z Poděbrad – husitský král

Jagellonci – 1500 Vladislavské zřízení zemské
1526 bitva u Moháče – nástup Habsburků – Habs. monarchie
Ferdinand, Rudolf II. (Majestát na náboženskou svobodu)
1620 bitva na Bílé hoře
30ti-letá válka (1618-1648) Vestfálský mír (Osnabrück)
osvícenské myšlenky – Marie Terezie, Josef II.
1781 zrušeno nevolnictví

1848 zrušení roboty

1867 R-U vyrovnání – společný panovník, měna, ale státy se lišily ústavami

1914-1918 1. svět.válka (ČR – 3spolek)

1918 rozpad R-U
28.10.1918 1. ČSR (T.G.Masaryk) ČR + SR + Podkarpatská Rus

září 1938 Mnichovský diktát – odstoupení pohraničí
2. republika (prezident Emil Hácha) říjen 1938 – 15.březen 1939

1939-1945 Protektorát Čechy a Morava

1945 3. ČSR bez Podkarpatské Rusi

1948 komunismus (prezident Gottwald) 5ti-leté plány –> neúspěch

1960 ČSSR - devastace krajiny –> průmysl

1968 „Pražské jaro“ (prezident Svoboda)
21.srpen 1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy (kromě Rumunska)

70. léta normalizace
1.1.1977 Charta 77´ - upozorňování na porušování lidsk.práv (Havel, Patočka, …)

1988 demonstrace proti režimu
17.11. 1989 „Sametová revoluce“ Václav Havel –> pád režimu

1990 ČSFR

1.1.1993 ČR

Hodnocení referátu Historický vývoj Česka v kostce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 908×
  297 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Historický vývoj Česka v kostce