Chile 1970-1989

Chile trpělo v 50. a 60. letech vysokou inflací (rychlý pokles hodnoty peněz) a politický chaos z počátku 70.let zcela rozložil hospodářství země. Přestože je Chile zemí s dlouhou demokratickou tradicí, došlo i tam k velkým nepokojům. Revoluční násilí nevedlo k úspěšnému řešení hospodářské krize, pouze narušovalo zákony a pořádek a vnášelo do společnosti nepřátelství a ohrožovalo demokratický proces. Když se v roce 1973 chopil moci diktátor Augusto Pinochet, pozval do země americké ekonomy tzv,,stoupence chicagské školy“- a zahajil léčbu šokem (velké reformy). Režim- diktatura, vytvářený Pinochetem, který se obklopil armádou, trval 16 let. Celou tuto dobu držel zemi v mezinárodní izolaci.

Drastická opatření vedla k prudkému růstu nezaměstnanosti a poklesu životní úrovně, zabránila však úplnému bankrotu. Chile byla jedna ze zemí latinské ameriky která nezažila v 80. letech úplný hospodářský pokles, ale byla zadlužena u USA. Do 90. let se podařilo krizi vyřešit. Znovu se stalo vývozcem potravin, omezilo zásahy do ekonomiky a udrželo si stabilitu. Vládě se povedlo snížit průměrné výdaje na osobu o 29,3%. Ale cena za to byla velmi vysoká.

Teprve v roce 1990 Pinochet povolil návrat k volebnímu systému.

Hodnocení referátu Chile 1970-1989

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 850×
  187 slov

Komentáře k referátu Chile 1970-1989