Druhá světová válka

Dne 3. září 1939 byla vyhlášena válka nacistickému Německu v čele s Adolfem Hitlerem.Podle předem dohodnuté smlouvy mezi Německem a
Světovým svazem ze srpna 1939 se přesunula Sověcká armáda do východního
Polska,čímž si tyto státy zemi rozdělily.V zimě 1939-1940 soustředila Británie
Velkou vojenskou sílu ve Francii,ale hlavní strategií Spojenců měla být
především obrana.,,Podivná“ válka skončila 9. dubna 1940,kdy Německo
dalším bleskovým úderem obsadilo neutrální Norsko a Dánsko.
Britská válečná akce u Narviku v severním Norsku byla sice částečně
úspěšná ,ale nakonec museli Britové ustoupit.

V roce 1940 ovládla Osa Berlín- Řím většinu kontinentální Evropy.
Vzdorovala jí pouze Británie a její dominia (samospráva území Britského
společenství národů).10.května 1940 nahradil Nevilla Chamberlaina ve
funkci brického ministerského předsedy Winston Churchill ,jehož energie
a podnětné rozhlasové projevy dokázaly národ vzbudit.Přestože slogan
,,totální válka“ vznikl v Německu,byla to ve skutečnosti Británie ,kdo
zmobilizoval pro válku všechny dostupné zdroje.

Britská obrana spočívala zejména v loďstvu a leteckých silách,proto
udělalo Německo v červenci 1940 rozhodný krok k získání vzdušné přesily.
Bitva o Británii byla jedním z impozantních válečných střetů,který vedla
brická RAF proti obrovské přesile německé Luftwaffe.Němci utrpěli
těžké ztráty,ale kritický bod pro RAF nastal v září 1940,kdy Luftwaffe
změnila taktiku a soustředila se na těžké bombové útoky probíhající převážně
v noci.Ačkoliv tyto útoky způsobily v Londýně i dalších městech velké škody,
hrozba invaze pominula.Ve východní Evropě Hitler povzbudil své spojence,
získal Jugoslávii a 22.června 1941 vyslal tři a půl milionu vojáků,kteří napadli
Sověcký svaz (SSSR).Německo-Sověcká smlouva z roku 1940 nebila ničím jiným než taktickým trikem,protože Hitler považoval Sověcký svaz za největšího nepřítele Německa,nenáviděl ho jako baštu komunismu a opovrhoval jím,protože mnozí jeho obyvatelé byli podle něho podřadní slované.

V prosinci 1941 dospěli Němci do Moskvy a Leningradu,ale nemohli je dobýt,
protože nastala zima.V koncentračních táborech zemřelo více než 6 milionů
Židů z celé Evropy Transportovaných do táborů smrti.

Na opačné straně světa podnikli Japonci 7. prosince 1941 rychlý a troufalý útok,
Který ochromil americkou tichomořskou flotilu v přístavu Pearl Harbor.
Válka v tu chvílí opravdu celosvětová.Spojené státy se staly ,,zbrojnicí demokracie“ a anglo-sověcko-americké spojenectví proměnilo možné vítězství
v jistotu.Bitva o Atlantik se stala rozhodující,protože američtí spojenci Britové a
Sověti dostávali ze Spojených států obrovské množství potravin a válečného materiálu.

V říjnu 1942 byla Rommelova armáda poražena v bitvě u Elalamejnu,zatímco
Převážně americká vojska začala dobívat francouzskou část severní Afriky.
Na ruské frontě přišel rozhodující obrat koncem roku 1942.Němci zahájili mohutný útok na jihu.Jeho cílem bylo dobytí velkého průmyslového centra
Stalingradu.Během této bitvy souvětší velitelé postupně shromáždili obrovskou armádu,která v listopadu 1942 obklíčila 22 německých divizí.Němci se opakovaně a marně pokoušeli prorazit obklíčení Rudé armády.Ti,kteří přežili
Zimu,se vzdali v únoru 1943 .V roce 1944,kdy Rudá armáda dokončila osvobozování Sověckého svazu,se otevřela další fronta na Západě.Němci vybudovali impozantní opevnění proti invazi od moře,ale léta přípravy Spojenců
V Británii se vyplatila,když byla den ,,D“,6. června 1944, spuštěna operace
s názvem ,,Overlord“.

Německé tajné zbraně –V-bomby (V-1 létající bomba a V-2 řízená střela),
které zasypávali Londýn,byly vyvinuty příliš pozdě,aby mohly odvrátit konec.
Spojenci dosáhli západní německé hranice v září.V březnu 1945 Američané
obsadili most u Remagenu a otevřeli tak cestu do německého vnitrozemí.
Na východní frontě zahájila Rudá armáda útok v lednu 1945 a konečně osvobodila i Varšavu.1. února dosáhla sověcká vojska linie na Odře a Nise.

V dubnu 1945 byl zajat italskými partyzány zastřelen Mussolini.Hitler se zastřelil sám v době,kdy Rudá armáda nezadržitelně postupovala na hlavní město Berlín.Během několika dnů se potom nacistické Německo oficiálně vzdalo Spojencům.

Hodnocení referátu Druhá světová válka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 023×
  606 slov

Komentáře k referátu Druhá světová válka

gfg
Toho inteligenta kterej to psal bych chtela viděl. Tolik chyb jsem v referátu v životě neviděla.