Dům u Hybernů

Naproti Pražské bráně na rohu ulice Hybernské je výstavní dům služeb, který sice v dnešní době prochází rekonstrukcí, ale do nedávné doby se zde konalo mnoho důležitých výstav. Dům u Hybernů, dříve celnice je nejvýznačnější pražská budova z období vrcholného klasicismu z let 1808-11 od stavitele Zobela podle Fischerových plánů.

Zde někde stával od roku 1355 klášter svatého Ambrože založený Karlem IV, který v době husitství zpustl a byl obnoven husiským králem Jiřím z Poděbrad, později jím darován českým františkánům, kteří počátkem 18 století seznamovali Čechy s pěstováním brambor. Dům vznikl přestavbou zrušeného kostela pany Marie, který postavili irští františkáni zvaní Hyberni podle slova Hybernia = Irsko. Vzorem k přestavbě na celnici byla stará berlínská mincovna. Plastickou výzdobu celnice provedl sochař Lederer a na dům výstavních služeb byla celnice upravena v letech 1940-42. Nyní se budova stále opravuje, ale věřím, že až rekonstrukce skončí, bude jí opět tak významnou a reprezentační stavbou, jakou byla dříve.

Hodnocení referátu Dům u Hybernů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 619×
  156 slov

Komentáře k referátu Dům u Hybernů