Etapy 2.světové války

Napadení SSSR - cíl operace Barbarossa byl ,,nový pořádek" v Evropě a ve světě. Velká Aliance - protifašistická a protihitlerovská koalice.Atlantická charta - významný dokument.
Vstup USA do války -7.12.1941 napadli Japonci americkou základnu Pearl Harbor na Havaji. Válka už byla opravdu světová.
Bitva u Moskvy - 5.12.1941 německý útok zastaven na předměstí Moskvy. Porážka v bitvě o Moskvu - konec vyhlídek na rychlý konec války pro Německo. Jaro 1942 - něm.vojsko zaútočilo jižním směrem. Taktika bleskové války se unavila bitvou s Moskvou.

Stalingradská bitva - 1942 - Německo zaútočilo proti Stalingradu. 2.2.1943 - SSSR se vzdal zbytek německé armády. Porážka u Stalingradu byla první velká porážka pro Německo. Německý mýtus neporazitelnosti skončil.

Obrat ve válce v Tichomoří - V létě 1942 došlo ke změně poměru sil na bojištích v oblasti Tichomoří. Na ostrově Midway se Japonsko rozhodlo zničit americkou námořní základnu, aby mohlo uskutečnit svůj plán na invazi na Austrálii. V několikadenní námořní bitvě způsobily japonskému loďstvu velké ztráty a donutily je k ústupu. Japonsko se dočkalo první velké porážky v bojových střetnutích na souši. Ve snaze získat opěrné základny v Tichomoří zaútočila americká vojska na začátku srpna 1942 na ostrov Guadalcanal. Boje trvaly až do února 1943. Americká vítězství znamenala obrat ve válce v Tichomoří.

Protihitlerovská koalice - velká aliance, která byla založena demokratickými mocnostmi.

Upevnění velké aliace - mezinárodněpolitická jednání měla stoupající význam. K velké alianci, kterou tvořily USA, Velká Británie a Sovětský svaz, se přidaly i menší státy.

1.ledna 1942 se 26 států podpisem společné deklarace zavázalo využít svých zdrojů v boji proti fašistickým státům Osy. Tyto státy se prohlásily za Spojené národy. OSN - organizace spojených národů. Její cíl byl ochrana míru, občanských a lidských práv. Založena v dubnu 1945 - účast 51 států. Vytváření velké aliance provázela vzájemná nedůvěra mezi Amerikou a SSSR. V srpnu 1942 v Moskvě se zástupci tří spojeneckých mocností dohodli na společných válečných cílech. V říjnu 1943 se v Moskvě sešli ministři USA, SSSR a Velké Británie, aby přjali požadavek bezpodmínečné kapitulace nepřátelských států. Tímto jednáním vznikla Velká trojka.

Hodnocení referátu Etapy 2.světové války

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 029×
  334 slov

Komentáře k referátu Etapy 2.světové války