Druhá světová válka

Anglie a Francie při obsazení Česka pouze formální protesty, války v Číně, nacisté nátlak na Litvu – chtějí přístav Kleipedu, v Polsku chtějí přístav Gdaňsk
Duben 39 – Itálie napadla Albánii
Květen 39 – Německo + Itálie -> „ocelový pakt“, politické a vojenské spojenectví
VB, FR, návrh SSSR o společném sblížení, velká nedůvěra
Hitler sleduje jednání, nepřeje si sblížení těchto sátů, kontakt se SSSR, návrh o smlouvě mezi Německem a SSSR
21. 8. 39 –konec jednání FR, VB a SSSR
23. 8. 39 – sblížení Německa a SSSR – Pakt o neútočení = pakt Molotov – Ribbentrop, obsahuje tajný dodatek – vymezení sfér vlivu, hlavně ve V Evropě
SSSR: Finsko, Estonsko, Lotyšsko, část Polska, oblast S Bukoviny a Besarábie
Němci: Litva, Balkán, zbytek Polska,
Společně získat angl. kolonie v Africe
Záminka: 31. 8. 39 – Gleiwitz – Hlivice = Němci vysílačku, převlékli se do polských uniforem a přepadli svoje stanoviště, jeden mrtvý žid
1. 9. – začala 2. SV, Hitler chce provést Blitzkrieg
3. 9. - Anglie + Francie vstoupily do války, minimální bojové akce = válka vsedě, válka podivná
směry napadení Polska:
- ze S z Pomořan
- ze S a z V Pruska
- ze Slezska
Němcům velel Walter von Brauchitsche, vojenské síly vyrovnané
5. 9. - Polsko z J napadeno Slovenskem
17. 9. - z V napadl Polsko Sovětský svaz
do 28. 9. Polsko obsazeno, zničeno, rozděleno
28. 9. Německo + SSSR uzavřena další smlouva, Litva přešla do sféry vlivů Ruska
V část Polska – SSSR, Z část Polska – součást Německa, střed – Generální gouvernement – vlastní správa Polska, ale rozhodují nacistické úřady, plošné vyhlazování Poláků

Chování Sovětského svazu:
17. 9. napadl Polsko, obsadili nejen ruské území obsazené Poláky, ale i polské území, genocida polských obyvatel, důstojníků
Katyňský les – popraviště u Smolenska, popravy Poláků
říjen 39 – v Estonsku, Lotyšsku, Litvě – protibolševické vlády, SSSR donutil vlády, aby uzavřely smlouvy se SSSR -> SSSR zde může budovat vojenské posádky, budování vojenských základen
srpen 40 – převraty svrženy vlády, země násilně připojeny k SSSR

Sovětsko – finská válka:
SSSR nátlak na Finsko o oddálení hranice v Karelské šíji, chtějí oblasti v Karélii, požadují pronájem finského přístavu Hanko, Finové odmítli
30. 11. 39 – SSSR napadl Finsko, bombardování, Mannerheimova linie – soustředěna finská vojska
Anglie + Francie prosadili, aby byl SSSR vyřazen ze Společenstva národů
12. 3. 1940 – linie prolomena, Finové přistoupili na požadavky, uhájili si samostatnost, Rusko získalo pronájem přístavu, hranice se posunula o 120 km, získali oblasti v Karélii
červen 1940 – boj o rumunské území /dnešní Moldavsko/
srpen 40 – území připojeno zpět k SSSR, dosazeny probolševické vlády

Útok na Skandinávii, Z Evropu
Hitler má zájem o přístavy kvůli dovozu rudy ze Švédska,
9. 4. 1940 – útok na Dánsko a Norsko, Dánsko obsazeno
1. den Norové kladou odpor, boj proti norským fašistům – vůdce, major Vidkun Quisling – kolaborant
Britové a Francie pomáhali Norsku, boje o přístav Narvik, obsazeno do června 1940
VB – zachránili norskou královskou rodinu a poklad
10. 5. se změnila vláda Winston Churchill místo Chamberlaina – VB, Francie – Paul Reynaud -nový
10. 5. 1940 – zahájena bitva na Z Evropu, nacistická vojska napadla Benelux a přes Ardeny Franii
při hranicích FR Mažinotova linie, v Ardenách podcenili obranu, přes Ardeny napadeni, napadení Francie vypracoval Manstein, jednotky FR a VB rozdrceny, přístav Dunkerque – přístav ve Francii, zde se nalodili Angličania odjezd z Francie do Anglie, Němci obsadili Paříž, maršál Petain – zastánce kolaborace
10. 6. 1940 – Francie napadena z J Itálií, neúspěch, Francie kapitulovala – 22. 6. 1940 v Compiegne, Němci diktují kapitulační podmínky Francouzům
Francie rozdělena na dvě části:
- okupovaná – S Francie + Paříž, 3/5
- neokupovaná – střed, V, kousek J, hlavní město Vichy, 2/5, spolupráce s Němci – Petainova vláda
Charles de Gaulle – organizace fr. odboje na britském území, boj proti Německu

Letecká bitva o VB
Hitler nabídl VB separátní mír, Churchil nereaguje, Hitler plánuje invazi na Anglii – operace Lvoun, /Seelöwe/, předtím potřebuje zničit britské královské letectvo /RAF/
RAF – velí maršál Dowding, proti Luftwaffe – Göring
Červenec – prosinec 1940 – letecká bitva, nejhorší červenec až září
7. 9. 40 – útok na Londýn /možná omyl/ -> útok na Berlín, bombardování měst, na Londýn kobercové bombardování
15. 9. Anglie vyhrála
27. 9. 40 – Německo + Itálie + Japonsko – pakt tří, politická a vojenská smlouva, osa Berlín, Řím – Tokio, rozdělení sfér vlivu

Afrika
Itálie útočí na kolonie VB, z italské Libye útok do Egypta, Itálie úspěchy do listopadu 40
Italská V Afrika – Habeš, Eritrea, Somálsko -> útok proti Keni, Súdánu
prosinec 40 – zahájení britské protiofenzívy, úspěch, postupné vyhánění Italů
do května 41 – zlikvidována moc Italů v J a S Africe
únor 41 – Italové zahnáni do Libye
Africký sbor = Afrikakorp – Erwin Rommel = liška pouště – britské jednotky, ústup až k egyptskému El – Alameinu /42/, Britové se vzpamatovali, protiofenzíva – včele s generálem Montgomerym

Balkán
Přidává se Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko k fašistickým státům, Němci vnikli na jejich stranu, žádný protest, pomoc při obsazování dalších zemí, listopad 1940 – březen 1941
brání se Jugoslávie, Řecko, duben 41 – tvrdý odpor, komunističtí partyzáni
ustašovci = chorvatští fašisté, Chorvatsko se odtrhlo, samostatný faš. stát, včele Ante Pavelič
Řecko napadeno, part. hnutí, silný odpor

Zákon o půjčce a pronájmu
USA mimo válečný konflikt, am. armáda mohla na dluh prodávat do pronájmu nebo na dluh státům materiály a zboží na obranu, důležité pro VB, dodávka torpédoborců, výměnou za pronájem boj. základen v Atlantiku, pro Němce signál k ponorkové válce

2. etapa
napadení SSSR /22. 6. 1941 – poč. r. 1943/
Hitler chce: životní prostor pro Němce, nerostné bohatství
22. 6. napadení SSSR bez vyhlášení války = operace Barbarossa, chce použít Blitzkrieg
napadení Finskem, Německem, Rumunskem, přidává se Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Itálie, dobrovolníci ze Španělska, rychlý postup, zajali milion vojáků, Stalin se jich zřekl
Rusko se nedokáže bránit, protože:
- spoléhalo na pak Molotov – Ribentrov
- generalita zabita po první SV
- nedokončena vojenská technika
- válka s Japonskem, Tureckem
Ukrajinci vítají Němce jako osvoboditele od bolševismu
Einsatzgruppen – vyvražďující skupiny Němců, vraždí židy,..
Velká vlastenecká válka – Stalin proti Němcům, zbrojení, stěhování průmyslu na Ural – velmi rychlý, nové zbraně
3 směry útoku:
1. skupina armád sever – Leningrad
2. skupina armád střed – Moskva
3. skupina armád jih
jako první selhal útok na Leningrad – blokáda Leningradu 900 dní září 41 – leden 44
cesta života – přes zamrzlé Ladošské jezero, zásoby do Leningradu
Piskarevský hřbitov – mrtvoly z Leningradu
2. směr střed – Moskva
Němci utrpěli porážku, hlavně díky zimě, nemají dostatečnou výzbroj, podcenili ruské divize /počet/
Generál Žukov – velitel Rudé armády -> 6. 12. 1941 – bitva u Moskvy až 7. 1. 42
Obrana Moskvy – generál Vlasov, podařilo se Němce zatlačit zpět Z směrem
Do Kujbiševa se přestěhovaly vládní úřady – Státní výbor obrany SSSR, Stalin včele tohoto výboru zůstal v Moskvě
14. 8. 1941 – smlouva mezi Churchilem a Roosveltem, podpis Atlantické charty /USA, VB/, týká se uspořádání světa po válce, přistoupil SSSR (9.41)

Vstup Japonska do války
7. 12. 41 – Japonci přepadli Pearl Harbor na Havajských ostrovech, Japonci chtěli zničit letadlové lodě – zachránily se
8. 12. 41 – USA vstoupilo do války proti Japonsku
11. 12. 41 – USA vyhlašuje válku Německu a Itálii
velké úspěchy Japonců, využívají základen Thajska
1. neúspěch květen 42 – bitva v Korálovém moři /letecká i námořní/
v Tichomoří bitva o Midway 3. – 7. června 1942, námořní, vrchní velitel japonský Isoruku Jamamoto

Afrika
Od Alamejnu naplánován protiútok spojenců, velení Montgomery, protiofenzíva zahájena 23. 10. 42 – Němci a Italové zatlačeni do Tuniska

Bitva u Stalingradu – přelom ve 2. SV
V ostatních dvou směrech v Rusku Hitler rozkázal udržet pozice na Stalingrad zesílil útok, na Stalingrad vyslal něm. armádu včele Paulus i tankovou armádu, Hitler často měnil rozkazy
Září – listopad 42 – ofenzíva Němců
19. 11. – Rudá armáda zahájila protiútok
zima, horší podmínky pro N, sevřeni do Stalin. kotle, Paulusova armáda v obležení, Hitler odmítá kapitulaci, Paulus povýšil na maršála končí únor 43, zajato 90 tis. N, vrátilo se 6 tis.

3. etapa 1943
N zahájili totální válku – v případě neúspěchu zničit všechno nepříteli = taktika spálené země
8. března – bitva u Sokolova, účastní se české jednotky, 1. českosl. polní prapor se formuje v Buzuluku, generál Ludvík Svoboda, stal se 1. českosl. armádním sborem, úspěchy Rudé armády
padl tady kpt. Otakar Jaroš – využila ho komunistická propaganda, 1. cizinec, který dostal posmrtně titul „Hrdina Sovětského svazu“
v březnu Němci do Kurského oblouku, plánují ofenzívu, největší tanková bitva, zahájena v červenci 43
/12. 7. – b. u vesnice Prochorovka, nejvíce tanků/
listopad 42 – USA + VB se vylodili v Alžíru, Casa Blance a postupovali vstříc Montgomeryově amrádě, včele generál Eisenhower
zakončení do května 43 v Tunisku, Němci prohráli, Atlantický vál – ohrazení pobřeží Němci
červenec 43 – vylodění USA + VB = spojenci na Sicílii, září 43 - vylodění na J Itálii
Italové se chtějí zbavit Mussoliniho v září 43 zatčen, včele vlády maršál Badoglio, nová italská vláda, kapitulace říjen 43 Německa, nejsou to fašisti
Hitler se rozhodl Mussoliniho osvobodit – vysílá Otu Skrozeného, osvobozen, Hitler ho dosadil na S Itálii, vznik Italská soc. republika – loutkový fašistický stát, bojuje po boku Němců, Duben 45 – popraven partyzány
pokračují boje v Tichomoří, Šalamounovy ostrovy, Guadalkanál, džungle, malárie

květen 43 – Stalin rozpustil kominternu, spojenci pochopili, že bude demokracie, ale pouhé gesto
43 různé konference o otevření 2. fronty
listopad 43 – konference v Káhiře, Roosvelt, Churchil, Čangajšek /Kuomintan/, otázka vést válku v Číně proti Japonsku?
Listopad – prostinec 43 – konference Velké trojky, Churchil, Stalin, Roosvelt, v Teheránu, jednání o otevření druhé fronty, otevrou ji nejpozději do května 44, závazek vést válku do kapitulace N, potom Stalin slíbil pomoc spojencům proti Japonsku

4. etapa /44 –45/
druhá fronta otevřena ve Francii, 6. 6. = operace Overlord = vylodění v Normancii, = den D, složité, nutné utajení, podílí se i Kanaďané, spojenci – dezinformací tábory
srpen 44 – vylodění v J Francii Americká i francouzská vojska, vznikají povstání
19. 8. 44 – povstání v Paříži proti Němcům
osvobození do 25. 8. 44, přijíždí Ch. de Gaulle, staví se do čela vlády Svobodné Francie
operace v Ardenách – naplánováno Hitlerem, od prosinec 44 – leden 45, Hitler chce znovu dobýt Antverpy, krvavá akce, strategicky dobré, Hitler prohrál ofenzíva „Podzimní mlha“

Hodnocení referátu Druhá světová válka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 951×
  1511 slov

Komentáře k referátu Druhá světová válka