Evropský kolonialismus

1)OBECNĚ
V 17.-18.století se rozvíjely koloniální výboje Nizozemců a Angličanů.Tyto země měly stabilní vládu a dobré loďstvo.Kolonie byly závislé země přinášející obrovské zisky.
Tím se dostaly do hospodářského úpadku.

2)SEVERNÍ AMERIKA
Na východní pobřeží mířili Angličané a Francouzi.Francouzi založili Quebec.Pronikli přes velká jezera a zabrali povodí Mississippi.Oblast kolem řeky nazvali na počest krále Lousiana.Zabírali téměř celé území dnešní Kanady.Nizozemci založili nový Amsterdam.Potom se ho zmocnili Američané a přejmenovali ho na New York.

3)STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Území od Mexika až k jihu zabrali Španělé.Nazvali ho Nové Španělsko.Založili Los Angeles a San Francisco.Brazílii ovládli Portugalci.Obě země se zabývaly plantážnictvím a obchodem s černými otroky.To znamenalo pokles hospodářství v afrických zemích.Za otroky se platilo alkoholem,zbraněmi a skleněnými korálky.

4)ASIE
Evropu zajímala Indie.Evropské státy zakládaly evropské obchodní společnosti.V roce 1600 to byla Anglická východoindická společnost,později přibyla ještě Nizozemská. Společnosti měly vojáky,mohly rozhodovat a vyhlašovat válku. Bohatly na obchodu s čajem,porcelánem,hedvábím a kořením.Angličané měli Indii a Čínu,Nizozemci Indonésii, Moluky a Cejlon.V koloniích zakládali faktorie(obchodní stanice).Francouzi založili v roce1650 svou společnost.Konkurovali té anglické.Měli též faktorie na pobřeží.Nastal konflikt mezi anglickou královnou a francouzskou společností.V roce 1740 začal a pokračoval za Sedmileté války.Vyvršil se roku 1763,kdy Sedmiletá válka skončila.Francie přišla o většinu faktorií.Posledních pět z nich nesmělo být opevňováno.Anglie začala dovážet opium,které vynášelo.Po roce 1780 byla Austrálie prohlášena britskou kolonií.

5)AFRIKA
Sever ovládli Osmani.Odváželi se otroci a ubývalo obyvatelstvo.Střed ovládli afričtí panovníci.Jih byl kolonie Nizozemí.potomci nizozemských kolonistů jsou búrové.

Hodnocení referátu Evropský kolonialismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 403×
  276 slov

Komentáře k referátu Evropský kolonialismus

netykej mi borce
fddggghb