Ferdinand III

Ferdinand III se narodil 13.7.1608 a začal vládnout v roce 1637 a přestal 1657. Zajeho vlády se o všem rozhodovalo u císařského dvora a v centrálních úřadech spjatých s panovníkem. Stavovský princip ztroskotal, nastupující absolutismus triumfoval. Ferdinand také prováděl rekatolizaci jako jeho otec Ferdinand II., ale poněkud mírněji než on, a ke konci jeho vlády byly již všechny české země téměř plně katolické, k tomu přispěl i výsledek třicetileté války, která začala i skončila v Praze. Třicetiletá válka skončila v roce 1648. Po skončení Ferdinandovi vlády si všichni mysleli, že na trůn zasedne jeho syn, ale nebylo tomu tak. Nakonec vládnul Ferdinandův mladší bratr Leopold I.

Hodnocení referátu Ferdinand III

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 468×
  108 slov

Komentáře k referátu Ferdinand III