Hlavní problémy postkomunistických zemí

Nejprve musíme vědět o které státy se jedná, kde se nacházejí a jak je dělíme
- Středoevropské státy : Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko
Obecně se dá říct, že tyto státy jsou v přechodu z centrálně
plánovaného hospodářství na hospodářství tržní nejdále,
převážně již překonali hospodářský pokles a plánují vstup do EU.
- Jihovýchodní státy : Rumunsko a Bulharsko

- Země bývalého sovětského svazu : Rusko, Bělorusko a Ukrajina
Tyto státy jsou na tom nejhůř.
Ve svém referátu jsem se zaměřila především na Českou republiku

Po válce, která skončila v roce 1945, většina čechů důvěřovala především komunistické straně československa. Také jsme neměli moc na výběr. Spousta stran byla zrušena fašistické především, ale i většina demokratických. Nový stát neměl být pouhou kopií předválečného Československa. Proto byli občané ochotni souhlasit i s celou řadou nedemokratických opatření.
Následovaly dvouletky, vláda jedné strany, hodně lidí odcházelo do emigrace, centrálně plánované hospodářství (to znamená, že stát zasahoval do ekonomiky země - omezoval dovoz i vývoz , nařizoval ceny, byla zde velice omezená nabídka zboží, podniky nevyráběly podle potřeb občanů, ale podle státem stanovených pravidel), procesy, spartakiády, cenzura, 21. srpen 1968 - s tím spojený sovětský vojenský vpád,
a konečně rok 1989 - skutečné vítězství opozice a naprostá porážka komunismu.

Události po roce 1989

Po roce 1989 bylo třeba vedle politické přeměny, přeměna ve stát hospodářsky ůspěšný, ve stát jehož ekonomika, pracuje na tržních zásadách. Nezbytnou podmínkou jak toho dosáhnout, bylo odstranění alespoň některých křivd, které komunisté napáchali.. Palrlament vydal zákon o tzv. restituci, tedy o navrácení majetku původním vlastníkům.
1. restituce - navrácení soukromého majetku
2. malá privatizace- prodej menších podniků : obchody, restaurace a drobné porvozovny služeb
3.velká privatizace- a/přímo
b/pomocí kupónové privatizace

Tyto tři fáze se děly bez pomoci právního prostředí a to se samozřejmě promítlo do výsledku. Protože banky byly za totalitního režimu v propojeném vlastnictví, tak i v tomto sektoru nedostatky přetrvávají mnohdy až dodnes.
Bylo třeba vytvořit kompletně nový živnostenský, obchodní i občanský zákoník. Tato oblast je ještě značně nedotvořena a to zpomaluje investiční činnost zahraničních společností.

 

Nyní se , ale všichni soustředíme na vstup ČR do EU
Je třeba vytvořit velké trhy, zajistit volný pohyb pracovních sil, kapitálu a zboží.
musíme se snažit sladit naši legislativu se zeměmi EU a dosáhnout tak hospodářského růstu. Již jsme na této cestě dosáhli první mety a to přijetí naší země do Severoatlantické aliance, čímž jsme si téměř zajistili bezpečnost a můžeme se věnovat především oblasti ekonomiky, energetiky, zemědělství, životního prostředí atd.
Naše země ačkoliv měla nejlepší ekonomicko - hospodářskou výchozí situaci utrpěla především chybami při transformaci hospodářství. Věřila bych, že se nám povede začlenit se do zemí EU, kdyby tady nebyla jedna varující skutečnost - vzestup preferencí KSČM.

Hodnocení referátu Hlavní problémy postkomunistických zemí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 091×
  433 slov

Komentáře k referátu Hlavní problémy postkomunistických zemí