Holocaust v datech

30. ledna 1933

Adolf Hitler jmenován německým kancléřem.

27. února 1933

Požár říšského sněmu. Nacisté jej využili k vydání nařízení, omezující lidské svody.

20. března 1933

Heinrich Himmler(pravá ruka Hitlera, právě on vymyslel systém koncentračních a vyhlazovacích táborů) oznamuje zřízení koncentračního tábora v Dachau.

1. dubna 1933

Celoněmecký bojkot židovských obchodů, právníků a lékařů.

7. dubna 1933

Přijat zákon o „obnovení úřednického stavu“ (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums), na jehož základě byli propuštěni židé ve státní službě.

21. dubna 1933

Zákaz židovské rituální porážky zvířat(košerování).

10. května 1933

Veřejné pálení knih židovských a nacistickému režimu nepřátelských autorů.

25. srpna 1933

Podepsána tzv. Haavara dohoda mezi německou vládou a sionistickými organizacemi usnadňující emigraci židů do Palestiny.

17. září 1933

Založení Reichsvertretung der deutschen Juden (Říšské zastoupení německých židů), v jeho čele stál uznávaný liberální rabín Leo Baeck.

22. září 1933

Židé vyloučeni z kulturního života v Německu.

30. června 1934

„Noc dlouhých nožů“ - na Hitlerův rozkaz zlikvidovala SS vedení SA(německého polovojenského oddílu, ve kterém se šířila kritika nacismu).

2. srpna 1934

Umírá německý prezident Paul von Hindenburg. Hitler poté sjednocuje úřad říšského kancléře a prezidenta a přisuzuje si titul „vůdce a říšský kancléř“.

13. ledna 1935

V Sársku se konalo referendum, na jehož základě bylo Sársko připojeno k Německu.

15. září 1935

Na stranickém sjezdu NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana) v Norimberku vydány tzv. norimberské zákony.

14. listopadu 1935

Vydána první doplňující nařízení k norimberským zákonům, jejich součástí je i likvidace židů a židovských míšenců.

6.-16. února a 1.-16. srpna 1936

V Německu pořádány zimní a letní olympijské hry.

13. března 1938

Obsazení Rakouska německou armádou- tzv. Anschluss.

26. dubna 1938

V Německu vydáno nařízení o povinném ohlášení židovského majetku v hodnotě přesahující 5000 říšských marek.

29. května 1938

V Maďarsku vydán první protižidovský zákon omezující podíl židů v hospodářství země na 20 %.

23. července 1938

Nařízení zavedení zvláštních průkazů pro židy platných od 1.1. 1939.

25. července 1938

Nařízení, podle nějž židovští lékaři v Německu smějí ošetřovat jen židovské pacienty.

6.- 15. července 1938

Konference v Évianu: zástupci 32 států se bez výsledku radili o přijímání uprchlíků z nacistického Německa.

17. srpna 1938

Všichni židovští muži v Německu musejí užívat doplňující křestní jméno Israel, všechny ženy Sara.

20. srpna 1938

Ve vídni založena ústředna pro židovské vystěhovalectví(Zentralstelle für jüdische Auswanderung).

29. září 1938

Podepsání mnichovské dohody: velmoci se bez účasti československých zástupců dohodly na teritoriálním okleštění Československa.

5. října 1938

Pasy německých židů mají být označeny písmenem "J"(=Jude- žid).

28. října 1938

Vypovězení polských židů: asi 17 tisíc polských židů vyhnáno přes polské hranice.

23. srpna 1939

Nesmiřitelní nepřátelé se spojují: Adolf Hitler a Stalin se za Německo a Sovětský svaz dohodnou, že proti sobě nebudou bojovat.

1. září 1939

Hitler slíbil, že nezaútočí na Polsko. Tento den jeho armáda vpadne do polska, které si rozdělí se Sověty.

3. září 1939

Británie a Francie vyhlásí Německu válku.

8. listopadu 1939

Šest lidí zabije bomba v jedné mnichovské pivnici. Měla zabít Hitlera, ale ten odešel čtvrt hodiny před výbuchem. Hitler žije, miliony lidí zemřou ve druhé světové válce.

9. dubna 1940

Německo napadne Dánsko. Dánové jsou tak překvapení, že se skoro nebrání.

14. června 1940

Němci obsadí Paříž.

22. června 1941

Hitler poruší svůj slib stalinovi a napadne Sovětský svaz. Ten se však nevzdává bez boje.

20. ledna 1942

Nejhorší plán nacistů. Němečtí vůdci se rozhodnou, že židé nejsou lidé. Zdraví židé mají pracovat dokud nezemřou, slabí židé mají být povražděni v koncentračních táborech.

19. dubna 1943

Židé v Polsku povstanou proti nacistickým vrahům. Před rokem ještě pomáhali "evakuovat" jiné židy do koncentračních táborů, protože si mysleli, že je to pro jejich dobro.

16. května 1943

Povstání židů ve varšavě je potlačeno. Někteří radši zahynou v hořících domech, než aby se stali vězni nacistů. Hitlerův pobočník Himmler nařizuje zničit po celé Evropě židovské osady.

27. ledna 1945

Sověti osvobodí koncentrační tábor Osvětim a také 5000 vězňů, většinou židů.

12. března 1945

Před měsícem uzavřená 16letá židovka Anne Franková uzavřela svůj deník slovy: "Včichni lidé jsou dobří". Nyní v horečkách umírá v koncentračním táboře v Bergen- Belsenu. Její deník ale žije dál a později bude vydán knižně.

30. dubna 1945

Spojenci obklíčí Berlín. Adolf Hitler napřed zabije svého psa, potom svou novomanželku Evu a nakonec sebe. Stráž pak spálí jeho tělo, aby nepadlo do rukou Sovětům.

7. května 1945

Nová německá vláda kapituluje a válka v Evropě končí.

Hodnocení referátu Holocaust v datech

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 933×
  735 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Holocaust v datech