Katedrály

Původ: od slova kathedra- z řečtiny, což znamená sedadlo
- označoval biskupský stolec za hlavním oltářem

Používané slohy: ROMÁNSKÝ
V období románského slohu (největší rozkvět- 1050-1150) se začínají renovovat baziliky, i ty,
co to třeba nepotřebovaly
Předlohou pro nové kostely a katedrály- starořímská a raně křesťanská bazilika- několikalodní krytá hala

- střední loď-široká a vysoká, a k ní se připojovaly 2, později 4 boční lodě
- vznik půdorysu ve tvaru kříže a to použitím příčné lodi

- chór byl uzavřen půlkruhovou apsidou

Francie- vzniká chórový ochoz s věncem kaplí
Německo- typický westwerk- monumentální západní závěr a 2 chóry
Anglie- vyvrcholil normanský sloh v Durhamu a v Ely
Itálie- dlouho antické a byzantské tradice
Španělsko- románský sloh se zde oběvuje až po reconquistě- po osvobození z muslimské nadvlády
Románský sloh- masivní zdivo, výrazné a těžkopádné členění stěn
- geometrické ornamenty, krychlová hlavice, figury
- katedrály- polokruhové oblouky a sloupy
- oblé a hranaté tvary
1.křížová klentba- Porýní
románská kultura- orientace na císařství a rytířskou kulturu

GOTICKÝ
Gotika je uměním církve a náboženství

Počátky:vysvěcením chrámu Saint- Denis u Paříže roku 1144 opatem Sugerem

Lomené oblouky, opěrný systém, žebrové klenby, pilíře (nesou mohutnou klenbu), přenos
Hmotnosti vně stavby

Německo- dómy z cihel a halové chrámy o stejné výšce
Anglie- věže nad křížením, rovně ukončený chór a zadní chór, na nějž se v klášterních kostelích napojuje mariánská kaple

Zdi ztrácely nosnou funkci a budovalo se v nich spousta oken, barevné okna, spousta postav

BAROKO
Pohyb- zakřivené linie
- rozvlněné plastické tvary

Hodnocení referátu Katedrály

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 326×
  231 slov

Komentáře k referátu Katedrály