Keltové

(500 př. n. l. – 600 n. l.)

Keltové žili ve střední a západní Evropě. Jejich původ je nejasný, ale dozvíme se o nich něco z doby bronzové a rané železné.

Bylo zjištěno dvojí stěhování Keltů ze střední Evropy. Roku 1000 bylo zaznamenáno jedno, při nemž Keltové přenesli do severního Španělska přes západní Evropu popelnicovou kulturu. Druhé začalo v 8.stol, kdy se haštatská kultura rozšířila po Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Nizozemí a po jižní Británii.

Nová fáze keltských dějin začala kolem r. 450 př. n. l. se vznikem laténské kultury. Ve Španělsku vznikla kultura keltiberská.

Roku 400 př. n. l. se rozsáhle stěhovali do Itálie a k dolnímu toku Dunaje. V Itálii dělali loupežnické nájezdy. Nakonec se usídlili V Pádské nížině. Keltové žijící při Dunaji se ve 3. stol. stěhovali na Balkán. Tři keltské kmeny se usadili ve střední Anatolii. Počátek 3. stol. bylo vrcholné období Keltů. Římané oplatili Keltům v Pádské nížině jejich nájezdy a v bitvě u Telamonu je roku 225 př. n. l. porazili. Římané se roku 133 zmocnili většiny Hispánie.

Ve 2. stol. se keltské rodové zřízení začalo přetvářet na státní. Razily se mince a místy se začínalo užívat i písma. Nadále bojovali Keltové proti Římu za svojí nazezávislost, ale neúspěšně. Po podmanění Římany laténská kultura na evropském kontinentě zanikla a keltský jazyk byl vytlačen latinou.
Římané se pokoušeli podmanit si Británii, ale nějak se jim to nedařilo. V Irsku přežívala Keltská kultura až do raného středověku. Laténská umělecká kultura zanikla v jižní Británii ve 2. stol. n. l. S příchodem křesťanství do Irska v 5. stol. došlo k rozvoji keltské klášterní civilizace a kolem r. 600 se významně uplatňovala v Británii i na evropské pevnině.

Hodnocení referátu Keltové

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 831×
  280 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Keltové