Konstantin a Metoděj

Pomalu se na Velké Moravě šířilo nové náboženství.Lidé opouštěli víru v mnoho božstev a začali věřit v jediného,křesťanského Boha.Bývalí pohané se měnili v křesťany.Křesťanem se stal každý,kdo přijal svátost křtu.Křest byl zvláštní obřad , při kterém se ponořením do vody nebo jen pokropením vodou očistila duše člověka od prohřešků proti novému náboženství.Člověk na sebe také přijal slib,že bude dodržovat křesťanské zásady.Ve větších sídlech si křesťané stavěli dřevěné a někdy i kamenné kostely,aby v nich uctívali svého Boha a obraceli se k němu se svými prosbami.Křesťanskou víru mezi lidmi šířila zvláštní skupina lidí.Byli to kněží,vzdělanílidé,kteří uměli psát a číst.První kněží pocházeli většinou z Německa.Mluvili jazykem,kterému ve Slovanských zemích nikdo nerozuměl.Proto moravský kníže Rastislav požádal císaře mocné Byzanské říše,aby na Moravu poslal učitele víry-věrozvěsty,kteří by vysvětlovali lidem nové náboženství srozumitelným jazykem.A tak přišli na Moravu dva učení bratři-Konstantin a Metoděj,kteří znali slovanský jazyk.Pocházeli z okolí Soluně v dnešním Řecku,kde setehdyještěmluviloslovanským nářečím srozumitelnými lidem žijícím na VM.Důkladně se připravili.Konstantin vymyslel nové slovansképísmo-hlalolici.Za své šíření křesťanství byli oba bratři prohlášeni za svaté.

Hodnocení referátu Konstantin a Metoděj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 827×
  197 slov

Komentáře k referátu Konstantin a Metoděj

Paval
Nejlepší ze všech akorát že to je nuda největší nuda ze všech jo a mám mnohem lepší
zuza
mam lepsi
denisa
slušný
niki
hodně to pomáha ve škole