Kyjevská Rus

Východní Slované sídlili v úrodných rovinách mezi řekami Vislou a Dněprem. Na jihu a na východě sousedila jejich území se stepí, kde kočovali Avaři a další kmeny z Asie. Mezi řekami Vislou a Dněprem vedly obchodní stezky, které spojovali Baltské moře s Černým mořem a směřovali do Byzantské říše. Ze severu na jih se vozily kožešiny, vosk a jantar a z jihu na sever drahé látky a koření. V blízkosti obchodních cest začala vznikat opevněná hradiště, kde obchodníci nabízeli své výrobky velkým pánům. Nejznámější byl na severu slovanských území Novgorod, na jihu Kyjeva, nad řekou Dněpr. Na vesnicích se dlouho udrželi občiny.

Kolem roku 880 se kníže Oleg z rodu Rurikovců se zmocnil Kyjeva a učinil z něho středisko rozsáhlého území, které násilím sjednotil. Nacházelo se podél řeky Dněpru na sever až do Novgorodu. Roku 882 vznikl stát, který dostal jméno Kyjevská Rus. Bohatá a úrodná půda lákala kočovníky z jižních stepí. S nimi vedla knížata Kyjevské Rusi války. Proto se ke Kyjevské Rusi připojovali kmeny východních Slovanů, protože hledali ochranu. Pevným a mocným feudálním státem se stala Kyjevská Rus za vlády Vladimira, vládl od roku 980. Přijal Křesťanství. První kněze povolal z Byzantské říše. Kněží užívali starého slovanského jazyka - Staroslověnšťiny. Hospodářský a kulturní rozkvět pokračoval také za vlády Vladimirova syna Jaroslava Moudrého. O sto let později se stal Kyjevským knížetem Vladimir Monomach. Po jeho smrti roku 1125 se prohloubily rozbroje. Kyjevská Rus se rozpadla na řadu knížectví, tím se oslabila. Pověsti nám vyprávějí o bohatýrech. Nejvýznamější dílo písemnictví je kronika Pověst dávných let od mnicha Nestora z roku 1100, dále Slovo o pluku Igorově. Roku1060 zákoník Ruská pravda dokládá kulturní vyspělost Kyjevské Rusi. Znalost čtení a psaní se rozšířila i mezi šlechtu a obchodníky. Stavby Slovanů byly ze dřeva později i z kamene. Dochovali se kosteli, nástěnné malby, podlahy.... Rozvíjela se výroba šperků a malování obrazů.

Hodnocení referátu Kyjevská Rus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 312×
  307 slov

Komentáře k referátu Kyjevská Rus

Verča Vítková
Docela dobrý odkaz akorát tam není nic o těch knížatech vůbec nic jsem se o nich nedozvěděla
michaela michalka.demeterova(zavináč)seznam.cz
Jak se jmenuje první dynastie v Kyjevské rusi?