Vikingové

Název „Viking" znamená pirát, bojovník, ten, kdo podnikal loupeživé výpravy
Evropský sever - Skandinávie a dnešní Dánsko byl odedávna osídlen germánskými kmeny - byly odloučeny od ostatní Evropy a tak byl jejich vývoj odlišný. Bylo tam málo úrodné půdy - chov dobytka, lov, rybolov. Dlouho zde přetrvávaly příbuzenské vztahy. Byli to zdatní mořeplavci, vynikající stavitelé lodí a kováři. Na svých výpravách využívali moment překvapení - taktika byla rychle se vylodit, vydrancovat co se dá a zmizet. Používali buď drakary - dračí lodě, lehké, rychlé, s nízkým výtlakem, pojal 30 - 50 válečníků, měl čtvercovou plachtu na snímatelném stěžni a nebo knarry - robustní plachetnice pro dlouhé výpravy, přepravovaly rodiny, dobytek, potraviny,... V noci se orientovali podle hvězdy Polárky a využívali intuici - plavba citem.
Náboženství bylo pohanské, hlavní bůh byl Thor (od něho pochází např. slovo Thursday). I po přechodu na křesťanství nadále uctívaly staré bohy. Jako první z nich přešli kupci, protože pochopili, že se jim bude snáze obchodovat.
Písmo bylo jednoduché - čáry, protože se psalo do dřeva a do kamenů. Nazývá se „runy".
Rodina pro každého znamenala vše. Za urážku rodiny byla krutá msta, která vedla k vzájemnému vraždění. Pokud se znesvářené strany nedohodly, řešilo se to na „thingu". To byla „sešlost", kde nejstarší vždy citovali třetinu zákonů. Ty nebyly nikde zapsány. Žena, byla-li vdaná, měla na starost domácnost. V nepřítomnosti muže byla hlavou rodiny, tkala, vařila - vařilo se i pivo. Pralo se ve čpavkovém roztoku a kravské moči. Mohla se dát i rozvést - např. když byl hlas krve silnější než pouto k manželovi. Udělala to tak, že to prostě řekla před svědky. Manžel měl stejné právo, ale vždy musel vrátit věno. Děti - dívky odmala pomáhaly svým matkám v domácnosti a syny si vychovávali otcové. Jejich domy byly pevné a přízemní, měly šikmou střechu, skládaly se z: trámové kostry a ze zdí z kamene nebo ze dřeva. Nejdůležitější bylo ohniště - poskytovalo teplo, světlo, připravovaly se na něm pokrmy, neměly okna a tak kouř unikal ze dveří.
Připisuje se jim vytvoření modelu parlamentu, anglického poradního systému a románu.

Od konce 8. stol. sužovali dánští Vikingové Anglii, norští Skotsko a Irsko a za počátek vikingských výprav je považováno přepadení kláštera v Lindisfarne v severovýchodní Anglii roku 793. Brzy nato se obrátili i do Franské říše - zde dostali jméno Normané - muži ze severu. Dostali se i do středomoří - dobývali města na pobřeží Pyrenejského poloostrova a Itálie, později začali dobytá území i osídlovat - např. ve Francii obsadili sever, který se do dneška jmenuje po nich - Normandie. V Anglii vikingy porazil král Alfred Veliký (871 - 899), ale r. 1066 získal Anglii normanský vévoda Vilém Dobyvatel.
Ne všichni však byli dobyvatelé - řada hledala půdu k obdělávání - hlavně Norové - osídlovali pusté ostrovy - příklad - Island. Zde byl r. 982 odsouzen Erik Rudý pro vraždu. Byl poslán do vyhnanství - objevil a usadil se v Grónsku. Jeho syn přistál jako první Evropan u Ameriky. I tu se pokusili osídlit, ale neshodli se s místními obyvateli a byl zde problém velké vzdálenosti od domova.
Švédové se dostali přes Balt do východní Evropy - vikingové se na Rusi nazývali varjagové - původně to znamenalo obchodní ručitel, ale jeden východořímský císař v Konstantinopoli se obklopil skupinkou Vikingů a přenesl se význam. Věnovali se hlavně obchodování a sloužení ve vojenských družinách ruských knížat a byzantských císařů. Za 200 let pronikli z Anglie až na Sicílii, konkurovali arabským kupcům, kontrolovali obchod s Ruským Kyjevem a Novgorodem, aktivně obchodovali od Baltu až po Konstantninopol.
Během vikingského období vznikla ve Skandinávii království a vytvořila se silná panovnická moc. Postupem doby ztratil sever svůj příznačný ráz a přiblížil se poměrům v ostatní Evropě. Kolem poloviny 11. století výpravy ustaly.

793 - zničen klášter na ostrove Lindisfarn
795 - napaden klášter sv. Columby - ostrov Iona v západním Skotsku,
výpad na Wales
810 - Dánský král Godfred napadl Frísko (Holandsko)
828 - Vikingové obsadili Irsko
834 - Dánové vyplenili Dorestad n. Rýnem ve Frísku - začátek nájezdů na Franskou říši
835 - norští Vikingové se nastálo usazují v Irsku, zakládají Dublin, kolonizace ostrova Mann, JZ Skotska, SZ Anglie
dánští - obsadili Rouen
843 - d. v. - napadají Nantes, plenění
844 - dobyli španělskou Sevillu na jeden týden, pak je vyženou Arabové
845 - vyplenili Paříž a Hamburk - Karel Holý jim vyplatil první „danegeld" - „za ochranu" - snaha vyplatit je
850 - d. v. - tráví zimu v Anglii
859 - proniknou do Středozemí - útok na Španělsko, jižní Francii, severní Afriku, Itálii - vyplenění Pisy
860 - 874 - první osadníci na Islandu
864 - Karel Holý zakazuje prodej zbraní a koní Vikingům
865 - horda Vikingů přesídlila do Anglie
866 - zmocňují se Yorku ® 870 - ovládají část Anglie - Alfred Veliký donutil přijmout jejich náčelníky křesťanství
886 - Alfred Veliký a Guther - dohoda o hranici
891 - frankové porazili Vikingy - účinná obrana - upadá vliv Vikingů na kontinentě
911 - náčelník Rollo získal od krále Karla Prostého Normandii za slib obrany proti jiným vik.
10. stol. - vik. Kupci se činí na obchodních cestách v Rusku
okolo r. 960 - Harald Modrozub - Dánsko přijímá křesťanství
980 - nová vlna nájezdů na Anglii
okolo r. 986 - Erik Rudý přijíždí do Grónska
991 - první daň z řady danegeld od Angličanů
992 - Leif, syn Erika Rudého - opouští Grónsko
994 - 94 lodí z Norska a Dánska napadá Londýn
995 - Olaf, Norský král, přijímá křesťanství
okolo r. 1005 - Vikingové přistávají na Novém Foundlandu
1009 - Thorkel Vysoký - tři roky pustoší Anglii - vybral 48 tisíc liber stříbra
1013 - Sven se vrací a do r. 1017 ovládne celou Anglii
1014 - Irský král Brian Born poráží Vikingy v bitvě u Clontarfu
1016 - anglosaský trůn dobyl Knut Veliký (dán)
1042 - Edvard Vyznavač - konec vlády Dánů Anglii
1066 - norský Harald Krutý zabit při napadení Anglie - poslední z velkých vikingských panovníků
okolo r. 1100 - končí vikingské období - vik. osadníci do této doby splynuli s původním obyvatelstvem
1157 - Normané se usazují v Irsku a to se stává Anglickou provincií
1401 - 1410 - Islanďané, kteří navštívili Grónsko se zmiňují, že tam ještě žijí potomci vikingů, v 16. stol. - už jen původní národ Inuitů

Normané

895 - první vikingové se usídlili na severu Francie
11. a 12. stol. - přetvořili Evropu
poč. 10. stol. se Vikingové usadili v severní Francii - Normandie
nejenom válečníci, ale i organizátoři
vévodové vytvořili velmi složitou, ale fungující státní správu - každé léno spravoval 1 rytíř
největší rozmach - za Viléma Dobyvatele - r. 1066 - bitva u Hustingsu - král Anglie - Normanské království, vládli tam až do r. 1154 - sasové se začali mísit s Normany a vzniká jediný národ, v r. 1204 se Normandie zmocnil Francouzský král
1085 - Vilém I. nechal sepsat veškeré obyvatelstvo i majetek v Anglii - první pozemková kniha,
na vrcholu své moci - Jindřich II. 1154 - 1189 - dobyli Normané severní Francii, Anglii, jižní Itálii a Sicílii - smísili se s národy zemí, jež dobyli

Varjagové

byli to původně švédové - plavili se po Volze k jihu přes bulharský a chazarský chanát, po vyčerpání stříbra od Arabů si zamířili po Dněpru směrem k jihu - Byzanci
882 - Viking Oleg se zmocnil Kyjeva a udělal z něho hlavní město Ruska,
velitel jedné z varjažských družin ovládl Novgorod a založil tam svou dynastii Rurikovců
kníže Sveinald (Svjatoslav) dobyl r. 965 Chazarskou pevnost Sarkulu - jeho synové Vladimír (Valdemar) se stal kníže v Novgorodě a Jaropolk v Kyjevě - 980 - Vladimír dobyl Kyjev a zabil bratra - sjednotil Chanáty a vzniká Kyjevská Rus - ležela do Dněpru až k Ladožskému jezeru, 987 - Vladimír pokřtěn, říše dostává více slovanský charakter - švédové ustupují do pozadí a sílí vliv Byzance
1. polovina 11. stol. vládli Vladimír Svatý a syn Jaroslav - Kyjevská Rus byla tehdy silná - byla ušetřena napadání ze strany kočovníku z východu, situace se změnila po křížových výpravách - Evropa navázala obchod s orientem - poklesl význam cesty po ruských řekách a když asijští Nomádi zintenzivnili loupežné nájezdy na západ, cesta po Dněpru byla nebezpečná - knížectví bylo oslabeno a bylo nejednotné

Hodnocení referátu Vikingové

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 144×
  1217 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Vikingové

dan
moc dekuji
dan
moc mi to pomohlo na přímačky
marketa market.1113(zavináč)seznam.cz
jo super ja neznam nic lepsiho nez je tuten web jjoo
ttt
Krátce stručne
barus beruskamrkvicova(zavináč)seznam.cz
miluju tyhle referaty diky