Makedonské výboje

338 – 30 pnl
Makedonie – S, SV od Řecka, příbuzní Řekům /asi/, věnují se pastevectví
6. st. pnl. sjednocení kmenů pod vládou krále
4 st. pnl.: včele Filip II. Makedonský, vzrůstá význam Makedonie, schopný, sleduje dění Řecka -> zasahuje ŘM. států, snaha o ovládnutí
makedonská falanga – dobré vojsko, Filip s nimi ovládl Řecko, útvar hoplitů vyzbrojených, dlouhé kopí /5 – 7 m/, čelo vždy neporušené, doplňováno zezadu
338 pnl.: pozemní bitva u Cahiróneie, Řekové poraženi
korintský spolek: vytvořen Filipem, sjednocení ŘM států, včele Makedonie, Řecko autonomie
Filip chce proti Persii /Řecko si tím získal/, ale zavražděn
Syn Alexandr Makedonský /Veliký/: vždy vyhrál
- zdokonalil falangu /pomocné oddíly/
- 334 pnl: proti Persii – Dáreios III., bitva u Gráníku /říčka/
- město Gordion /rozťal uzel/
- ovládl celou Malou Asii
- 333 pnl: bitva u Issu proti Peršanům, Dáreios III., uprchl
- 331 pnl: bitva u Gaugamél /u Tigridu/, po bitvě Dáreios III. zavražděn perským satrapou, Alexandr ovládl: Malou Asii, V Středomoří, tažení do Egypta /vítáno/ - město Alexandrie, dál do nitra perské říše, Mezopotámii, tažení do Persepolis /hodně poničeno – pomsta/, Súsy
- konec: v Indii, u řeky Indu, vojáci vypovědí poslušnost -. Návrat: 1. Po moři, 2. po souši s Alexandrem, neprozkoumáno, velké ztráty
- Babylon – hlavní město Makedonie
- Súsy: 324 pnl: svatba Alexandra a dcery Dareia III., 10000 Řeků s orientálními dívkami, podporuje míšení ras
- Vláda: demokracie potlačena
:včele Alexandr – despota, neomezený vládce, božský pocty
- dosazoval šikovné lidi /i cizince/ do významných úřadů-> nepřátelé
- 323 pnl.: nemoc, smrt 33-letého Alexandra, těsně před námořním tažením, smrt v Babylonu
- po smrti boj o dědictví, zemi si rozdělili diadochové /velitelé vojsk/
- zavražděna manželka, syn
- rozpad země na helénistické státy:
- nejvýznamnější: Makedonie /Antigonovci/
: Ptolemaiovská říše /Egypt, Palestina, Ptolemaiovci/
: Seleukovská říše /Mezopotámie, Persie, část MA, Seleukovci/
v Řecku na Peloponésu: Achaijský spolek, Aitolský spolek – federativní sdružení
s určitými společnými úředníky, demokracie /ne tolik, žádné diety/, moc – majetní

Kultura doby helenisku
1. filozofie:
- materialistická: Epikúros: otázky dosáhnutí štěstí, dosáhne – vyhýbáním bolesti, konáním dobra, duševním klidem, zbavit se strachu, hlavně ze smrti, založil v Atenách školu – Zahrada
- idealistická – stoikové v Athenách škola ve sloupořadí, otázky štěstí, podmínka – lhostejnost /stoický klid/, život je předurčen osudem, člověk = herec -> lidé jsou si rovni
2. sochařství:
- těla starých lidí -> despotické vlády, obnažené ženské tělo: Práxitelés – Agrodite, Lýsifos – busty významných lidí, Alexandr Makedonský, Sokrates, Euripides
3. věda: matematika – Euklides: 3 věty o trojúhelníku, 1. Učebnice geometrie
: fyzika – Archimédes: „Heureka“, křivky, zákony
: Aristarchos – heliocentrický názor /Země kolem Slunce/
- centra: egyptská Alexandrie – Muzeum /1. Vědecký výzkumný ústav, knihovna, bot. Sbírky, bot. Zahrada, hvězdárna/
4. řečnictví: Démostenés - filipiky

Hodnocení referátu Makedonské výboje

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. listopad 2007
  4 005×
  403 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Makedonské výboje