Egypt

- Rozkládá se v oblasti úrodného půlměsíce /podél Nilu, SV Afrika, deltovité ústí Nilu/
- Zemědělství /závlahové hospodářství/ luštěniny, ovoce, zelenina, obilí, rybolov
- Rozvodňování: červen – září, úroda bohatá /sklizeň dvakrát ročně/
- Koncem 4. tis. vytvoření dvou větších států:
- Dolní Egypt /dolní tok Nilu – delta/
- Horní Egypt /horní tok Nilu – větší/
Na přelomu 3. a 4. tis. sjednocení -> Meni /z Horního Egypt/ ovládl Dolní Egypt -> sjednocení
Menofer /Memfis/: hlavní město
Sousedské občiny /kovy, šperky, hrnčířství, tkalcovství, zemědělství, samostatnost/
Obyvatelstvo:
- včele panovník = faraón, majitel všeho, celé země, uctíván jako bůh, syn boha Slunce Rea
- kněží: nejvzdělanější, privilegia, chrámy = centra vzdělanosti
- vojenští hodnostáři: chrání obyvatelstvo, výbojné války, vnitřní války
- úředníci: země rozdělena na kraje = nomy, včele kraje správce kraje = organizoval hospodářství, výběrčí daní, písaři
- svobodní: rolníci, řemeslníci /stavěli chrámy/
- otroci: zpočátku málo – služebníci
hodně – doly, lomy

Politické dějiny Egypta
1. predynastické období /od 4. tis. – po sjednocení Menim/
2. raně dynastické období /vláda 1., 2. dynastie, sjednocení – Stará říše 2700 pnl./
3. stará říše /2700 – 2200 pnl./

Stará říše
4. – 6. dynastie, rozkvět
6. dynastie – úpadek, vojenské bitvy, hranice se posunovaly do první nilské peřeje, Nubie, Lybie, Sinajský poloostrov – výpravy, staví se pyramidy = hrobky panovníků
- nejstarší: Džosérova v Sakkáře – stupňovitá, panovník
3. dynastie - stavitel Imhotep /ministr Džoséra/, po smrti prohlášen za boha
5. dynastie: nejvíce pyramid, stavitelé pyramid:
- Chufev /Cheops/ -> největší pyramida
- Ruchev /Chefrén/ -> 2. Největší, Sfinga, pyramida v Gize
- Menkouré /Mikérinos/

1. Mezidobí
Slábla panovnická moc, rostla moc správců krajů, dochází ke krizi /hosp. i politická/
V Dolním Egyptě povstání chudých, vítězství, ovládli majetek -> chaos, hladomor
V Horním Egyptě se upevňuje moc panovníků Vesetu, usilují o sjednocení

Střední říše
2050 – 1800 pnl.
11. – 14. dynastie
rozkvět Egypta, sjednocení /Mentuhotep II. – 11. Dynastie/
hlavní město Veset
Egypt se rozšiřuje až k 2. nilské peřeji
Panovník Amenehmet I. věnoval pozornost úrodné oblasti: Fajúnská oáza -> hlavní měst Ictavej
Panovník Senvosret III. : největší válečník /oblast Núbie/
Nejsilnější 12 dynastie, skoro celé toto období, přestávají se stavět pyramidy
Bůh Amón: dárce života, nejuctívanější, v podobě berana, rohy

2. mezidobí
Pronikání kmenů Hyksosů: původ semitský /z V Středomoří/
V 17. století ovládli celý Dolní Egypt, Horní Egypt dává daně
Vynikali v chovu koní, 2-kolové vozy válečné

Nová říše
1550 – 1080
velký rozkvět
17. – 20. dynastie, sjednotitel Egypta – Ahnóse I., porazil Hyksósi
panovníci:
- Hetšepsovet /žena/: výpravy, námořní plavba do dnešního Somálska /velký úspěch, nové poznatky/
- Thutmóse III. /syn/: největší válečník, J směrem, oblast Núbie, hranice se posunuje k 4. nilské peřeji, pole působiště Syropalestinská oblast /V Středomoří/, z Mezopotámie vytlačen, ovládl Kypr i ostrovy v Egejském moři
- Amenhotep IV.: vzrůstal kult boha Amona, kněží prosazují se -> ohrožen faraon -> náboženská reforma Amenhotepa IV. = zrušil mnohobožství, zavedl kult jednoho boha Atona /Slunce, O/, Amenhotep IV. = Achnaton, hlavní město Achetaton, manželka Nefertiti
- Tutanchamon: zrušil Achnatanovu náboženskou reformu, vrátil kult boha Amona, mnohobožství, hlavní město Veset
Do skal ve Vesetu se vytesávají hřbitovy -> Údolí králů ve Vesetu
Ramesovci:
- Ramese II.: velký válečník, za jeho vlády v oblasti Sýrie a Palestiny svádí Egypt boje s Chetity, 1285 – bitva u Kadeše /o celou oblast V Středomoří/, nerozhodně -. Nejstarší mírová smlouva, rozdělení území /J – Egyptu/, nikdy nebyla porušena
- Ramese III.: stávka dělníků /1./ vésetského pohřebiště -> masakr stávkujících

3. Mezidobí
Egypt nemá jednotnou vládu, střídání cizích rodů, úpadky
10. – 8. století: lybijská dynastie
8. – 7. století núbijská dynastie
1. století asyrská dynastie

Pozdní říše
Konec 7. století – 332 pnl.
26. – 31. dynastie
koncem 7. století: odtržení Egypta od Asýrie, nástup domácí sajské dynastie /26. Dynastie/ -> pochází z města Saj
dochází k rozkvětu /ne tolik/
525 – Peršané ovládli Egypt, nastupuje perská dynastie
332 – vstoupil do Egypta Alexandr Makedonský, ovládnut -> součástí Makedonské říše

Kultura Egypta
1. Náboženství: mnohobožství /2500 bohů/, bůh nebe Hor, podsvětí Hor, Slunce Ré, dárce života Amon, uctívána zvířata, kočky,
2. Písmo:
- Hieroglyfické: 4. tis., obrázkové, sloužilo k tesaným nápisům /monumentální/, jednotlivé znaky – děje, slabiky, písmena, rozluštil – Francouz Champollion r. 1822, Rosettská deska
- Hieratické: /kněžské/ písmo, vzniklo z obrázkového písma, píše se na papyrus třtinovým perem z rákosu rozžvýkaného na konci do štětečku, stará říše
- Démotické: lidové, v 7. st. pnl., nepoužívá se pro náboženské účely
3. Věda: astronomie, rok trvá 365 a 1/4 dne, 12 měsíců po 30 dnech, 5 svátečních dní, rovnice, odmocniny, zlomky, 10-soustava, Pythagorova věta, Ludolfovo číslo
4. Lékařství: vyspělé, oční, zubí, chirurgie, mumifikování, 1922 – odkrytí Tutanchamonova hrobu, objevitel – Howard Carter /Angličan/, lord Carnawon,
5. Stavitelství: hrobky, paláce, světské stavby, kolosy, před vchodem sochy faraonů ve ztrnulosti, zvětšeni, lid v přirozené poloze,
- chrám královny Hatšepsovet Dér-el-Bahrí – stupňovitý
- chrám Ramese II. – Abú Simbel /největší záchranářská akce k záchraně od potopy Asuánskou přehradou v r. 1963
- Chrám Ramese II. v Luksoru
- Amonův chrám v Karnaku
6. Sochařství: sochy králů, vysoce postavených osob – v nadživotní velikosti = kolosy, v předepsané ztrnulé poloze, sochy pracujících – přirozeně
7. Malířství: neznali perspektivu /blízko dole, dále vysoko/, kombinovali více pohledů na 1 zobrazením, trup a oči zepředu, obličej a končetiny ze strany

Hodnocení referátu Egypt

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 241×
  783 slov

Komentáře k referátu Egypt