Merkantilismus, přírodní objevy, osvícenství

Merkantilismus

 • mercator = obchodník
 • v duchu osvícenského absolutismu, ekonomický nacionalismus
 • bohatství země bylo určeno množstvím drahých kovů v zemi
 • obchodní vztahy (obchody s cehy, feudály)
 • aktivní obchodní bilance je cílem
 • liší se v každém státě

Merkantilismus v Čechách

Marie Terezie

 • zvyšovala „obecný blahobyt poddaných“
 • podpora řemesel, zemědělství a obchodu
 • sčítání lidu a revize starých údajů
 • zvýšení daní

Fyziokraté

 • odvozeno z řeckého “vláda přírody”
 • zejména ve Francii
 • ekonomové, kteří věřili, že bohatství národů pochází ze zemědělství
 • populární v 2. ½ 18. stol.

Přírodní objevy

Galileo Galilei

 • zákon volného pádu
 • uspořádání Sluneční soustavy

Isaac Newton

 • zákon akce + reakce
 • gravitace
 • optika (pomocí hranolu rozložil světlo na barevné spektrum)

Evangelista Torricelli

 • atmosferický tlak
 • vytvořil první vakuum

Benjamin Franklin

 • dokázal souvislost mezi elektrickým proudem a bleskem pomocí draka a klíče na něm zavěšeném
 • vynalezl bleskosvod (nezávisle na Prokopovi Divišovi)

Osvícenství

 • Myšlenkový proud - racionalismus
 • Rozvoj přírodních věd v 17. a 18. stol.
 • Reakce na citovou a duchovně orientovanou barokní kulturu
 • Počátky osvícenství: Francie, pol. 18. stol.
 • Důraz na člověka – přirozená práva člověka
 • Rozvoj přírodních věd
 • Kritika náboženské víry, morální relativismus

Encyklopedisté

Denis Diderot (1713-1784)

 • Francie
 • Spisovatel, filosof (filosofie, estetika, teologie, matematika, fyzika)
 • Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel
 • Jan Fatalista a jeho pán

Jean- Jacques Rousseau (1712-1778)

 • Švýcarsko, Francie
 • Filosof a spisovatel
 • Encyklopedie - hudba a později i politická ekonomie
 • Emil aneb O výchově - pedagogika

Jean le Rond d'Alembert (1717-1783)

 • Francie
 • Matematik, fyzik, osvícenský filosof
 • encyklopedie - úvod, nástin dějin
 • Mechanika, teorií gravitace

Voltaire (1694-1778)

 • Francie
 • Filosof, básník, spisovatel
 • Candide
 • Slovník
 • (není to encyklopedista, ale řadí se mezi ně)

Charles Louis Montesquieu (1728-1755)

 • Francie
 • Filosof, spisovatel, kritik francouzského absolutismu
 • Perské listy

Hodnocení referátu Merkantilismus, přírodní objevy, osvícenství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2019
  1 483×
  276 slov

Komentáře k referátu Merkantilismus, přírodní objevy, osvícenství