Na břehu Indu - Civilizace údolí Indu

Ve 3.tis.př.Kr.,kdy vzkvétala Mezopotámie i Egypt,se v údolí Indu a jejích přítoků objevila civilizace,která si s oběma předchozími v ničem nezdala.V úrodných,naplánovaných nížinách stála proistorná na lidnatá města s pravoúhlými ulicemi.Chodníky lemovaly stružky,jež odváděly vodu trlopických liáků.Domy byly přízemní,ale i patrové a měly klimatizaci.Voda,která v ní proudila,odnášela odad.
Uprostřd měst stály z cihel postavené pevnosti(citadely),kterým vévodily velké chrámy s bazény,určenými zřejmě pro náboženské obřady(rituály)spojené z koupelí.

První civilizace na území Indie vznikla v povodí řeky Indu a vytvořil ji neznámý národ s vyspělou architekturou i písmem.Vpolovině 2.tis.př.Kr.zanikla a Indii ovládlo nové indoevropské obyvatelstvo-Árjové.K jejich odkazu patří nejen zbírky náboženských a filozofických textů(Védy),ale i básnické eposy(Mahábhárata a Rámájana).

Hodnocení referátu Na břehu Indu - Civilizace údolí Indu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 814×
  137 slov

Komentáře k referátu Na břehu Indu - Civilizace údolí Indu