Obnovené zřízení zemské

Po porážce českého stavovského povstání na Bílé hoře, po popravě jeho hlavních vůdců a po dalších opatřeních, likvidující zásadně stavy jako politický, ekonomický i duchovní faktor, přistoupil Ferdinand II. v roce 1627 k vydání Obnoveného zřízení zemského pro Čechy.O rok později se vydalo pro Moravu a později i pro další země Koruny české.Obnovené zřízení zemské z 10.května 1627, zdůvodněné a uvedené Ferdinandovým uvozovacím patentem z t.r., se dotýkalo všech oblastí státního práva.Čechy byly prohlášeny za dědičné království habsburské dynastie, a to jak po mužské, tak i po ženské linii.Dále byla posílena moc panovníka, kterému příslušela výhradní zákonodárná pravomoc.To znamená, že zemský soud ztratil svou suverenitu.Byla posílena pravomoc královské dvorské kanceláře, jež od roku 1624 sídlila ve Vídni.Pravomoc sněmů byla omezena jen na jednání o požadavcích panovníka a byl znovu uveden duchovní stav, který se stal rozhodující složkou.Dále byl městům uznán pouze jeden spol. hlas a katolictví bylo uznáno za jediné dovolené náboženství.Němčina byla zrovnoprávněna s češtinou.V roce 1640 bylo Obnovené zřízení zemské ve svém druhém vydání doplněno o Novely a Deklaratoria, tj. doplňky a vysvětlivky, které trochu zeslabovaly absolutistickou strohost původního textu.I když Obnovené zřízení zemské formálně nerušilo státoprávní poměry v českém státě, tak spolu s přeměnou stavovské monarchie v monarchii absolutní, vytvářely předpoklady
k zániku samostatného českého státu.K tomu pak došlo v polovině 18.st. za tereziánských centralistických reforem.

Hodnocení referátu Obnovené zřízení zemské

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 442×
  234 slov

Komentáře k referátu Obnovené zřízení zemské