Opracování kamene

Nové nástroje doby kamenné Měly jednotlivé úštěpy ze starší doby kamenné. Opracování kameněních nástrojů.Člověk zručný vyráběl sekáče a úštěpy technikou otloukání jednoho kamene o druhý.Na jednom konci otloukaného kamene se odštíply 2 až 3 kousky a vznikla jednoduchá sekáčová hrana. Druhý konec zůstal neopracován, aby se dal pohodlně držet v ruce. Způsob opracování pěstního klínku.Pěstním klínkem označujeme masivní kamenný nástroj mandlového tvaru, který se dal uchopit do lidské pěsti. Při jeho výrobě člověk nejprve položil kámen (budoucí pěstní klín) na kamennou podložku. Potom dalším kamenem (otloukaček) nástroj tvaroval. Nástroje z pazourkuPazourek ( zvláštní křemenitá surovina) se vyskytoval v zemích středozápadní Evropy a kolem Baltského moře. Dal se dokonale štípat. Jeho oddělením dostávali lidé drobnější úlomky kamene. Vytvářeli menší a lepší kamenné nástroje:Hroty Drasadla Nože Škrabadla VrtákyVýrobné vlasnosti pazourku způsobily, že se stal výhradně prvním předmětem výměnného obchodu. Zbraně a nástroje člověka dnešního typuUžívání luku a šípu umožnilo lovit zvěř bezpečněji a z větší vzdálenosti.Člověk dnešního typu vyráběl většinu nástrojů z čepelí. Byly to úzké a tenké úštěpy oddělené z kamenného jádra. Představovali polotovar, který se dále opracovával přitloukáním nebo tlakem dřevěné či kostěné hole. Tak vznikaly z čepelí nejrůznější nástroje. Právě pestrou škálou možností zvítězila čepelová technika nad úštěpovou Vrtání nástrojůK vrtání otvorů sloužila bezová větev, pod kterou se sypal písek. Jako pohon při vrtání mohl bít používán luk. Nejspíše se vrtalo v ruce. Vynález neobyčejně zlepšil vlastnosti kamenných nástrojů. Pěstní klínky z naleziště ve Francii. Toto je nářadí a nástroje z mladší doby kamenné. D,E-kamenné mlýnkyC-teslaB-srpA-motyka

Hodnocení referátu Opracování kamene

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 190×
  256 slov

Komentáře k referátu Opracování kamene