Pearl Harbor

Dne 22.června 1941 překročila vojska nacistického Německa hranice Stalinova Sovětského svazu a zastihla Rudou armádu zcela nepřipravenou.Bylo na první pohled nepochopitelné,proč Stalin věřil právě slibům falešného hráče Hitlera,když měl z několika zdrojů potvrzeno,že se na něj Německo chystá zaútočit.Částečným vysvětlením nám může být fakt,že Stalin nebyl zcela normální osobnost.Avšak neuplynul ani půlrok a podobný překvapivý útok se odehrál na pačném konci světa.Zaskočeni a zmateni byly tentokrát Američané,kteří v čele státu měli osobnost normální a úctihodnou.

Nenadálý japonský útok na Pearl Harbor 7.prosince 1941 je jednou z nejvýznamnějších událostí druhé světové války.Nejen proto,že se jednalo o ojediněou námořní a leteckou operaci,která neměla tehdy a dlouho potom obdoby,ale i proto,že teprve tímto dnem se válka stala opravdu světovou.
Události 7.prosince 1941 dodnes vzbuzují řadu otázek.Jak je možné,že se Japoncům ,kteří museli s mohutným úderným svazemšesti letadlových lodí a dalších plavidel přeplout polovinu Pacifiku,podařilo akci naprosto utajit?A proč se vlastně odvážili zaútočit na mocnost,kterou vojensky i hospodářsky nemohli nikdy porazit?Momentální slabost Američanů,Britů a Holanďanů v Pacifiku samozřejmě lákala.
Měsíc po útoku na Pearl Harbor se Americké námořnictvo snažilo z bitevní lodi Arizona,potopené v mělkém přístavu,zachránit vše,co se dalo,včetně těžkých děl.Potápěči,dnes už pánové v letech,neradi vzpomínají na okamžiky,kdy proplouvali okolo přízraků mrtvých námořníků,jimž krabi za měsíc pod vodou doslova obraly všechny měkké tkáně z hlavy a rukou.Saniťáci a lékaři s ochrannými maskami pak vyprostili z Arizony 229 mrtvých.Ostatní tam zůstali.

Jen těžko bychom v dějinách hledali příklad,kdy agresor na svůj útok tak tvrdě doplatil.Zpravidla se stává,že ti,kdož se domýšlivě rozhodnou vzít pevně do svých rukou běh dějin,dosáhnou pravého opaku.Hitler svou operací Barbarossadocílil toho,že za necelé čtyři roky rachotily pásy sovětských tanků mezi doutnajícími troskami Berlína.Nechtěným dítětem zákeřného útoku na Pearl Harbor byly za přibližně stejnou dobu atomové hřiby nad Hirošimou a Nagasaki.

Brzy po útoku na Pearl Harbor se ukázalo jak bylo nebezpečné dlouhodobé podceňování Japonska.Japonští piloti,dobře připraveni dlouhými boji v Číně,zasazovali přespříliš sebevědomým Američanům ránu za ránou.Začal vznikat mýtus neporazitelnosti Zer a také pocit nedostatečných výkonů vlastních strojů.Příliš mírový výcvik amerických stíhačů často vrhal nepříznivé světlo na jejich letadla.Vždyť jen málo amerických dobrovolníků mělo z Číny zkušenosti z bojů.Ale po období japonské nadvlády ve vzduchu a spojenecké defensivy se pomalu blížil zlom.Amerika měla brzy ukázat obrovskou převahumaterialních zdrojů.I běžné bojové ztráty Jaaponce oslabovaly,zatímco Američané sbírali zkušenosti a síly.Bitva u ostrova Midway pak zasadila Japoncům ránu,jejíž důsledky pak nesli po celý zbitek války.Boj vybojovaný jen letadlovými loděmi stál Japonce nejen jádro loďstva,ale i létajícího personálu.Výcvik v Japonsku pak je stěží nahrazoval ztráty a noví letci již většinou nebyli těmi obávanými protivníky z prvního období války.Amerika pak přísuny materiálu,letadel,i letadlových lodi stále stupňovala a její obrovská ekonomická základna stačila bez omezování potřeb civilního obyvatelstva pokrýt potřeby nejen pacifického,ale i evropského bojiště.Zatímco japonské zdroje byly téměř vyčerpány,letecké síly USA určovaly charakter bojů i nad Evropou,kde se staly hlavní spojeneckou vzdušnou silou.

Hodnocení referátu Pearl Harbor

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 228×
  530 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Pearl Harbor