Počátky českého státu do konce 10. století

Za Svatopluka Čechy patří Velkomoravské říši
Kmeny: Čechové, Horáci, Doudlebé, Chebané, /nejdůležitější Čechové v Pražské kotlině/, udržuje přátelství s Velkomoravskou říší
Včele Přemyslovci od Přemysla Oráče /mýtický kníže ze Stadic – Lemuzan/

Bořivoj - 2. pol. 9. Stol
· první historicky doložený Přemyslovec, nástupce Svatopluka v Čechách
· manželka Ludmila,
· Bořivoj přestěhoval sídlo z Levého Hradce /rotunda sv. Klimenta/ do Prahy, vznik Pražského hradu /kostelík Panny Marie/
· Bořivoj a Ludmila přijali křesťanství z VM, pokřtěni Metodějem

Spytihněv I.
· Syn Bořivoje
· 895 – po smrti Svatopluka se Čechy odtrhly – vznik Českého státu
· přiklání se k západní kultuře, bohoslužba v latině
· bohoslužby v latině i ve staroslověnštině, později pouze v latině

Vratislav I.
· Bratr Spytihněva
· Na Pražském hradišti kostel sv. Jiří
· Manželka Drahomíra /polabský kmen/
· Synové Václav, Boleslav I. /při jeho smrti nezletilí/
· Po jeho smrti vládne Ludmila /zbožná, vlídná, vzdělaná, vliv na Václava/ a Drahomíra /vládychtivá/
· Ludmila odejde na Tetín
· 921: Drahomíra nechala zavraždit Ludmilu /přála si zemřít probodnutím, ale byla uškrcena, později prohlášena za svatou/

Václav: 921 – 935
· Vzdělání na hradišti Budeč, schopný, zbožný, raději mír, ale i bojovný
· Podrobil se Jindřichu I., tribut
· Na Pražském hradišti rotunda sv. Víta
· Opozice proti Václavu včele Boleslav I.
· 28. 9. 935: zavražděn ve Staré Boleslavi /Boleslav se domluvil s místním knězem, zavražděn ráno, když šel do kostela/, motiv: Boleslav I. chce na trůn, způsob vlády – za Václava volná federace, formálně nad sebou knížete, Boleslav – pevná moc, sjednocení/
· tělo přeneseno do Prahy
· prohlášen za svatého – vznik svatováclavské tradice = sv. Václav patronem českého státu /sv. vác. Koruny, modlitby, mince/, silná, postupně slábne

Boleslav I.: 935 – 972
· Silný, schopný, „Ukrutný“, sjednocuje český stát, nové hrady tam své správce = hradská kontrola,
· neplatí tribut sv. říši římské
· Války s Otou I., trvají 14 let, končí smírem, společně čelí Maďarům
· 955 – bitva u řeky Lechu /u Augsburku/ proti Maďarům
· rozšiřuje stát: Čechy, Morava Slezsko, Krakovsko
· mince: denáry, oboustranné
· dcera: Doubravka – manželka polského panovníka Měška
· : Mlada – založila 1. český ženský klášter při kostele sv. Jiří, řád Benediktinů, stala se první abatyší

Boleslav II. 972 – 999
· Syn Boleslava I., „Pobožný“
· 973: v Praze vzniklo biskupství, konec závislosti na biskupství v Řezně, biskupství podléhá arcibiskupství v Mohuči
· : Václav prohlášen za svatého
· biskup: Sas Dětmar
· biskup: Slavníkovec Vojtěch – vzdělaný, cestoval, přítel císaře Oty III., po vyvraždění Slavníkovců – pobyt v Římě, Polsku, misie do Pobaltí /Prusové/ - zavražděn Prusy – 997, hrob v Hnězdně /Polsko/, nad hrobem založeno polské arcibiskupství, prohlášen za svatého
· 995: vyvraždění Slavníkovců /mocní, V,J Čechy/
· : formálně na sebou uznávali Boleslava I.
· : centrum Libice /všichni zabiti/
· : vražili Slavníkovce vraždil především rod Vršovců /méně Přemyslovci/
· : Vršovci přebírají Libici – vyvražděni
· územně – rozšíření, i Slovensko, Polsko, hranice s Kyjevskou Rusí /přátelské vztahy/

Hodnocení referátu Počátky českého státu do konce 10. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 160×
  431 slov

Komentáře k referátu Počátky českého státu do konce 10. století