Pomocné vědy historické-přehled

POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ - PVH
-dílčím způsobem napomáhají zkoumání historických pramenů
histor. pramen = vše co vzniká z histor. dění, lidské činnosti a potřeb lidského života a zachovalo se jako pozůstatek, doklad nebo zpráva a zároveň může sloužit k poznání minulosti
- klasifikace hist. pramenů je kvůli různorodosti velmi obtížná
- druhy: písemný + hmotný typ, obrazové, tradiční a zvukové

Paleografie - staré písmo + jeho dějiny a vývoj
Heraldika - erby + znaky
Historická metrologie - staré míry + váhy, systém měr a vah + jejich vzájemné převody
Chronologie - způsoby měření času
Genealogie - historie vývoje rodu
Diplomatika - zkoumá úřední listiny
Kodikologie - studuje neúřední listiny soukromé nebo povahy
Epigrafika - ryté nebo tesané písmo(kov, kámen)
Sfragistika - studuje pečeti za jejich vzhledem a účelem
Numismatika - vývoj, stáří a účel mincí
Statistika
Demografie - národnostní složení populace

Hodnocení referátu Pomocné vědy historické-přehled

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 243×
  122 slov

Komentáře k referátu Pomocné vědy historické-přehled