Problémy nově vzniklé ČSR (1918 – 1920)

Naše republika se účastní pařížské konference /Kramář, Beneš/, země s omezenými zájmy
smlouvy s Německem, Rakouskem, Maďarskem – garantují hranice naší republiky
14. 11. 1918 – parlament = Národní shromáždění československé, ustanovující schůze /254 členů/, stejní poslanci jako před válkou
rozhodli:
- republikánské zřízení
- oficielně sesadili Habsburky
- jmenovali vládu „všenárodní koalice“, předsedou K. Kramář, české a slovenské strany /16 členů/
- prezidentem T. G. Masaryka /4-krát/
- 8-hodinovápracovní doba
- rušení šlechtických titulů
- úkol vypracovat Ústavu
1920 – vypracována Ústava /29. 2./, dvoukomorový parlament, prezident na 7 let
země: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus
národnostní struktura: 1 česko-slovenský národ = teorie čechoslovakismu, Němci, Maďaři
politické strany za 1. republiky: agrárníci, sociální demokraté,
· agrární /Republikánská strana lidu zemědělského a malorolnického/ - pravicová, hledá přívržence i na venkově, pozemková reforma, po 2. SV nebyla už obnovena, Antonín Švehla, zastoupeni ve všech vládách
· národně demokratická /československá/ - Karel Kramář, ministr financí Alois Rašín, pravicová, působí v podnikatelských vrstvách, finančníci, průmyslníci, nacionalisticky orientovaná, sdružení inteligence, stojí v opozici proti pražské vládě
· českoslovesnká strana lidová – sdružuje katolicky věřící obyvatelstvo, včele Jan Šrámek, pod silným vlivem Vatikánu
· československá sociálně – demokratická strana – do r. 21 nejsilnější, zasloužila se o 8-hodinovou pracovní dobu, R. Bechyně, Vl. Tusar
· československá strana národně – socialistická – levicová, sdružuje střední vrstvy, kvalifikované dělnictvo, E. Beneš, V. Klofáč
· KSČ – vznikla odtržením levice od národně – soc. strany, od r. 21 řízena z Moskvy, A. Slánský, cílem vytvořit bolševickou revoluci, není oporou demokracie
Slovenské strany:
· Sl. ludová strana – Hlinkova – kat. kněz, kritizuje pražský centralismus, vliv mezi katolíky
Národnostní menšiny měly svoje politické strany:
- ochotny spolupracovat – pozitivně orientované, Německá soc. – dem. strana, Něm. Agrárníci
- negativně orientované
DNSAP – sudetských Němců, nejsilnější, Německá nac. – soc. dělnická strana
Mimoparlamentní orgány:
Skupina Hradu – poradní orgán prezidenta republiky, volné seskupení politiků, změny /ekonomie, právníci, spisovatelé/, politická a odborná složka
Politická pětka – nejsilnější politické strany, vládní koalice
A. Švehla /agrárníci/
A. Rašín /národní demokracie/
R. Bechyně /soc. dem./
J. Šrámek /lidová/, J. Stříbrný /nár. – soc. strana/

Problémy první republiky
a. s Němci – chtějí se osamostatnit, vytvořili si samostatnou provincii 29. 10. 1918 v Z Čechách Deutschböhmen, odtrhávají se další, v J Čechách, S Morava, J Morava – plán, že se připojí k Rakousku – schváleno, naše vláda se chce domluvit, neúspěch, vojensky se obsadilo pohraničí /sokolové, legionáři, policisté/, Němci se museli vzdát
b. na Slovensku s Maďary – Maďaři odmítli vyklidit Slovensko, Vavroš Rolár – plná moc od pr. vlády –> vojsko – Maďaři vytlačeni, viz. republika rad, uklidněno mírovou smlouvou v Trianonu /1920/
c. s Polskem – vojensky obsadili Těšínské Slezsko, vyřešeno vojensky, Poláci vytlačeni, pod mezinárodní kontrolou, rozdělení území 1920, naše republika: Úhelný revír, trať, rozdělen i Těšín
1919 – připojena Podkarpatská Rus k Československu

Nitropolitický vývoj
a. Všenárodní koalice – nebyly zde strany pol. menšin, projevy nespokojenosti, demonstrace, pád vlády /Kramáře/, volby 1919 – vítěz soc. dem. agrárníci
b. rudo – zelená koalice – včele Vl. Tusar /SD/
pozemková reforma: zabrala se půda velkostatků, /orná půda 150 ha se jim nechala/, parcelováno, prodáváno a přidělováno drobným rolníkům
zbytkové statky = nejlepší na velkostatcích /hosp. budovy/ - obohacuje se agrární strana
měnová reforma: A. Rašín /ministr ek. /, rak. bankovky se okolkovaly potom výměna za nové bankovky, podle výše nár. důchodů na 1. místě před ostatními
v SD – křídlo pravice /D/
- křídlo levice /bolševismus, Švecar/
spadla Tusarova vláda září 1920 – vytvořena Úřednická vláda
c. Uřednická vláda – složena z odborníků, vysocí státní úředníci, snížila podporu, platy, snaha vyřešit situaci v SD – spor o Lidový dům – levice dům obsadila, tisknou Rudé právo, pravice podala žalobu na levici – soud, musí dům vyklidit
10. 12. 1920 – levice vyzvala ke stávce, prosincová generální stávka, očekávání levice se nesplnilo
15. 12. 1920 – stávka odvolána, vyklizení domu
1921 – odtrhli se, vzniká KSČ

Hodnocení referátu Problémy nově vzniklé ČSR (1918 – 1920)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. červenec 2008
  6 990×
  569 slov

Komentáře k referátu Problémy nově vzniklé ČSR (1918 – 1920)