Římské trhy

V Římě se prodává všechno: sklo, len, obilí, papyrus-z Egypta; mramor-z Eubóie, Atiky, Lakónie; kůže-Sicílie, Malá Asie; Au a Ag-Asie, Hispánie, Galie; Cu-Kypr; cín-Británie; drahokamy a slonovina-Indie; vlněné látky-Foinikie, Sýrie; koberce-Persie, Babylón; Itálie-víno, olivový olej, sůl, dobytek;
Kupci neobchodují samostatně, ale sdružují se ve velké společnosti =publikáni s velkým kapitálem. Tyto společnosti se zabývají nejen obchodem, ale půjčují peníze na úroky, kupují si právo vybírat daně v provinciích podmaněných Římem, berou zakázky na stavbu veřejných budov. Mohou si stanovit cenu jakou chtějí-když někdo přivezl zboží, tak se publikáni domluvili tak, aby od něj nikdo zboží nekoupil za jeho cenu, a tak jim ho musel prodat za jejich cenu.
1. trh s otroky: když mají nohy natřené křídou-jsou na prodej; věnec na hlavě-byli zajati na bojišti se zbraní v ruce; kulaté plštěné klobouky-prodavač neručí za jejich zdraví a chování. Otroci-Asiati, černoši, Skytové, Řekové, Germáni, ženy s dětmi. Tato část tržiště byla vyhrazena vysokým dřevěným plotem, u plotu byla postavena lešení, na kt. otroci stáli. Obchod s otroky probíhal na Martově poli, kt. bylo pův. určeno pro volby hodnostářů-úzké průchody a ohrazená prostranství; Řím si podmanil celé Středozemí, ve středu města nebylo místo pro tisíce otroků (proto na Martově poli).
2. zelený trh: kolem náměstí stály zelinářské stánky®zelí, cibule, česnek, suš. fíky, švestky, kaštany.
3. býčí trh: rozsáhlé náměstí v jehož středu na podstavci stála bronzová socha býka. Hodně postavených ohrad, ve kt. byl na prodej dobytek:ovce, býci, vepři pro obětování. Výběr zvířata na obětování byl složitý; bohům podzemí se obět. černá zvířata, bohům obývajícím nebe-bílá, bohům-samci, bohyním-samice; obětovat se mohlo jen zvíře, kt. nikdy nebylo použito k nějakým pracím.
4. když se vyšlo na Velabrum-dílny soukeníků, truhlářů, hrnčířů; mezi kupujícími množství prodavačů s chlebem, ovocem, zákusky.
5. velkoobchod: Aemilova bazilika-třípatrová budova, sál plný lid, probíhala dražba-kdo zaplatil nejvíce, ten získal zboží.

Hodnocení referátu Římské trhy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 556×
  325 slov

Komentáře k referátu Římské trhy