Slované

· Pro Římany barbary, dávají se do pohybu v rámci stěhování národů, Indoevropané
· Původní sídla: Zakarpatí, Visla – Dněpr
· Stěhují se v 5. st. /příchod na naše území/,vrchol expanze 6. – 7. století
· 3 větve Slovanů:
- jižní: napadají Byz. Říši, vznik slovanských států /Bulhaři, Srbové, Slovinci, Chorvati/
- východní: Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, původní sídla moc nesměnili, první státní útvar =Kyjevská Rus
- západní: v 5. století, usidlují se mezi Labem, Vislou, Dunajem /Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Polabští Slované, Pobaltští Slované /poněmčovány/
· příčina: nápor avarů, hledání nové obživy, růst počtu obyvatelstva, nejednotnost
· do 9. století: mluví stejným jazykem
· způsob života: holubičí povaha, ale dobří válečníci /sekery, luky šípy, kopí, nůž, dýky, štíty/, bojují v menších skupinách v nerovném terénu, zákeřní
· zajatci – ze začátku zabíjeni, pak otroky /lepší postavení než v Římě – patriarchální ráz/
· žijí v rodech: včele rodový stařešina, z rodů ->kmen, včele kmenový náčelník, vojenská demokracie
· struktura společnosti: viz. Germáni
· žijí v chatách = polozemnice /z části v zemi/, uvnitř ohniště nebo pec
· usídlují se v nížinách, při tocích řek, na neosídlená místa -> musí obdělat půdu /vysekávání, žďáření/
· chovají dobytek, pěstují obilí, zeleninu, hrách, ovoce
· nástroje: rádlo /k orbě/, při orbě použití křížové orby /příčná i podélná/, cyklické zemědělství
· z obilí placky, kaše, pivo, sladí medem lesních včel = brtnictví
· krávy, vepře, slepice – žijí volně kolem vesnice/
· řemeslníci: zpracování kovů, kováři /zbraně, zemědělské nástroje/, tkalcovství, hrnčířství /keramika pražského typu – zdobená rytími vlnovkami, jednoduchá/
· 8. – 9. stol.: opevněná hradiště, zde žije majetnější vrstva, v ohrožení se do nich stahují i chudí, opevněna hradbami z kůlů /strážní věže/

Sámova říše
623 - 658
· 570 – do Evropy vpadly turko – tatarské kmeny Avarů z Asie, osídlují Panonii, Karpatskou kotlinu, ovládly část Z Slovanů /J Slovensko, Morava/, loupeživé výpravy i do vzdálených oblastí, nadvláda Avarů tvrdá, Slované se snaží osvobodit -> povstání
· 623: povstání, přes území projíždí francký kupec Sámo /+ družina/, pomohl Slovanům, sjednocení, porážka Avarů
· Sámo vládcem Sámovy říše = kmenový svaz, Sámo 12 manželek, 37 dětí i více
· 631: bitva u Wogastisburgu proti Francké říši /Dagobert/, Sámo vítěz, Wogastisburg – hradiště, nebylo nalezeno /Německo nebo Čechy/
· záminkou přepadení fr. Kupců Slovany
· po Sámově smrti rozpad říše
· Sámově říši francký kronikář Fredegar: Kronika Franků

Hodnocení referátu Slované

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 046×
  354 slov

Komentáře k referátu Slované

Nevim
Ahoj
adrian