Svět po druhé světové válce

Sílí pozice komunistických stran, komunisti se dostávají do vlád /Itálie, Francie/, hlavní slovo SSSR, USA – dvě velmoci, jejich vzájemný vztah = osa politického života
Postupimská konference, Velká trojka – o hranicích
Rozdělení Berlína na čtyři sektory – VB, RF, USA, SSSR
Rozděleno Německo i Rakousko -> zrušeno r. 55, Rakousko se stává neutrálním státem
V Německu vzniká Spojenecká kontrolní rada – čtyři velitelé, z každé zóny
Vzniká OSN, ustanovující konference v San Franciscu, podepsalo 51 států /24. 10. 45 – podepsána Charta
Valné shromáždění – schází se 1x ročně, může se scházet i mimořádně, poprvé leden - únor 46 kvůli Řecku
1. tajemník Trygve Lie – norský politik
Rada bezpečnosti – zabezpečení světového míru, 5 stálých členů, po válce - SSSR, Anglie, USA, Francie, Čína /1950 – 1971/ - místo Číny Thajwan, 15 nestálých členů
Ekonomická soc. rada, Liga UNESCO, Svěřenecká rada, sekretariát OSN je v New Yorku
Soudní dvůr – Haag, Měnový fond
Unesco = organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, sídlo v Paříži
ČR přijalo 19. 1. 93 – na 47. valném shromáždění

Norimberský proces
20. 11. 45 – 1. 10. 46
posuzování zločinů proti lidskosti, 2 z VB, FR, SSSR, USA
12 nacistů odsouzeno k trestu smrti

Mírové smlouvy se satelity Německa
46 – Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Finsko, v Paříži
47 – došlo k podpisu /10. 2./
zákaz fašistických stran, jednalo se i o výši reparace, Finsko splatilo celou reparaci
mírová smlouva s Německem, Rakouskem a Japonskem nikdy nepodepsány, kvůli rozdílným zájmům
SSSR proti USA: důvody – odlišná ideologie, SSSR porušuje demokracii

Lidově demokratické státy
= osvobozené země Rudou armádou, Tito v Jugoslávii to nepřipustil -> Jugoslávie proti SSSR
Nedovolilo Řecko -> demokracie, Albánie – osvobodila se sama, ale přesto LD stát
ČSSR, Polsko, Maďarsko, Jugoslávie, Albánie – v těchto státech lidově demokratické revoluce = očištění od fašismu, buduje se nová moc, ruší se pravicové strany / u nás agrárníci/, vznikají koaliční vlády, ale nejsilnější pozici mají komunisti, došlo ke kolektivizaci, znárodňování
Řecko a Finsko jako demokratické státy
Stalin rozpustil kominternu
Informační byro kom. stran ve Varšavě, po válce, místo kominterny, zrušeno r. 56

Studená válka
USA – zadržuje komunismus = Trumanova doktrína
Studená válka zahájena v březnu 46 Churchillovým projevem, získal čestný doktorát na univerzitě ve Fultonu a pronesl projev proti agresivní politice SSSR
SSSR -> počátek studené války, schváleno v kongresu
V březnu 47 – všude se má čelit komunismu, nejdříve použito v Řecku /VB/ a Turecku, USA uvolnilo 400 mil. dolarů
Nátlak na Itálii, Francii – komunisti musí odejít z vlády
G. Marshal – ministr zahraničí Spojených států amerických, Marshallův plán – schválen na Harvardu
5. 6. 1947 – platil od 48 – 52 -> USA každoročně dodávaly Evropě 3 miliardy jako dary – dodávaly zboží, suroviny, plán přijalo 16 států, snaha zvýšit úroveň, SSSR a lid. dem. /ani my/ státy plán nepřijali
SSSR – komise expertů rozhodovali o rozdělení darů, modernizace infrastruktury

Situace v Německu
Spojen kontr. rada – sídlo Berlín
Německo – polovina mužů v zajetí, poničeno, těžko nese prohru
Z – zóny – prováděno 4D, dobré zásobování, nebyly přijaty dekrety znárodňovací
Pol. strany DDU, CSU – Křesťansko dem., Křesťansko. soc. v Bavorsku, Strana liberální, Sociální demokracie, Komunistická strana
Fungují dem. principy
SSSR zóna – potlačena demokracie, pozice komunistů sílí, KS + SD – jednotná socialistická strana Německa, provedení pozemkové reformy, zestátňování, když druhá zóna viděla politiku SSSR – zóny, došlo ke spojení r. 1947 Anglie + USA -> vznik Bizonie
17. 4. 48 – Francie -> ve FR ZONĚ, změna, reforma, zrušení reparací – Rusové zahájili blokádu Berlína – po zemi a po vodě – snaha vypustit změnu
vytvoření vzdušného mostu – letecký dovoz potravy
podařilo se Berlín zásobovat 1948 – 1949
blokáda zrušena květen 49
7. 9. 49 – vytvořena Spolková republika Německa SRN
1. kancléř – Konrád Adenauer
1. przident – Theodor Heuse
7. 10. 1949 – vznik Německá demokratická republika ze Sovětské zóny
předseda vlády – Otto Grottwohl
prezident – Wilhelm Piech
1. 4. 1949 – vznik NATO
1. sídlo – Brusel, 1955 – přijato NDR, předseda Eisenhower

Hodnocení referátu Svět po druhé světové válce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 601×
  568 slov

Komentáře k referátu Svět po druhé světové válce