Bankovnictví

- odvětví NH, terciální sféra

Formy současných peněz:
1. oběživo
2. bezhotovostní peníze
peníze = všeobecný ekvivalent

Historický vznik peněz:
1. naturální směna (barter)
2. peněžní: a) zboží (komoditní peníze)
b) zlato a drahé kovy
c) papírové peníze
období zlatého standartu: 1. standart zlaté mince
2. standart zlatého slitku
3. standart zlaté devizy
d) bezhotovostní peníze

Funkce peněz
1. prostředek směny
2. míra hodnoty
3. uchovatel hodnoty
4. standart odložené platby

Formy peněz z pohledu likvidity
M1 transakční peníze – oběživo, netermínované vklady
M2 širší peníze – M1 + termínované vklady
M3 nejširší vymezení peněz – M2 + vysoce likvidní cenné papíry

Bankovní soustava
1. stupeň – centrální banky
2. stupeň – ost. komerční banky a instituce
bankovní zisk = Úa – Úp – ON

ČNB
1. emituje hotovostní peníze
2. banka bank
3. provádí a určuje měnovou politiku státu
4. řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování mezi bankami
5. povoluje zřizování nových bank, kontroluje je, prověřuje oprávněnost bank. operací, odebírá bank. licence
6. vede účet SR, spravuje státní dluh
7. spravuje devizové rezervy státu a denně vyhlašuje devizový kurz
8. reprezentuje stát na zasedáních mezinárodních fin. institucí
9. obchoduje na fin. trzích

Měnová politika ČNB
- ovlivňuje pomocí nástrojů:
1. přímé (administrativní)
2. nepřímé: a) diskontní politika
b) povinné min. rezervy
c) operace na volném trhu
+ ostatní: nouzové úvěry, pravidla likvidity, lombard, obezřetné podnikání bank, džentlmenské dohody

Organizační uspořádání ČNB
- v čele bankovní rada: 1 guvernér, 2 viceguvernéři, 4 vedoucí prac. ČNB

OSTATNÍ BANKY A FIN. INSTITUCE
1. univerzální
2. specializované: a) teritoriální specializace
b) zákaznická sp.
c) produktová sp.

Cíle, zásady činnosti ost. bank
1. zisk
2. likvidita
3. jistota

Bankovní operace
1. otevření a vedení účtu – sml. o zřízení a vedení účtu
2. zprostředkování plateb. styku: a) hotovostní
b) bezhotovostní – úhradová a inkasní forma
3. pasivní operace: a) vklady na požádání
b) termínované vklady
c) depozitní certifikáty
d) úsporné vklady
e) bankovní obligace
4. aktivní operace: 1) půjčování peněz
2) zapůjčení kreditu
1. jednorázově
2. úvěrová linka
a) krátkodobé úvěry: kontokorentní, směnečné, ručitelské, lombardní…
b) střednědobé a dlouhodobé úvěry: půjčka na úvěr. úpis, hypotéční půjčka, spotřební půjčky, emisní půjčky
5. devizové obchody: a) promtní operace
b) forward
c) devizová opce
6. směnárenské služby
7. obchody s cennými papíry
8. ostatní obchody a služby: depotní služby, faktoring, forfaiting, výpočty ef. investic…

Hodnocení referátu Bankovnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. září 2008
  5 186×
  318 slov

Komentáře k referátu Bankovnictví