Hospodářská soutěž

-v tržní ekonomické soustavě si podnikatelé konkurují a jejich soutěžení vede k žádoucí převaze nabídky nad poptávkou
-zákonem 63/93 o ochraně hospodářské soutěže jsou zakázány a považují se za neplatné tzv. Kartelové dohody podnikatelů, jimiž by podnikatelé vyloučili své soutěžení vzájemným dorozuměním – na cenách, o rozdělení trhu, nákupních zdrojů a o jiné spolupráci likvidují jejich konkurenci
-v hospodářské soutěži je nutné dodržovat morální zásady a pravidla poctivého podnikání , jinak dochází k poškození jiného soutěžitele nebo spotřebitele a toto nazýváme Nekalá soutěž
Za nekalou soutěž se zejména považuje

1.Klamavá reklama
-je řízení údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech a získat tím prospěch na úkor jiných soutěžitelů
-způsob-mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí

2.Klamavé označení zboží a služeb
-je každé označení, které způsobilé vyvolat v hospodářském styku milnou domněnku, že zboží pochází z určitého státu od určitého výrobce, vykazuje zvláštní charakteristické znaky nebo jakost

3.Vyvolání nebezpečí záměru
-užité jména, která užívá po právu jiný obchodní subjekt, určité zvláštní označení podniku nebo označení výrobku napodobených cizích výrobků

4.Parazitování na pověsti podniku
-je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro sebe nebo jiného výhody, kterých by jinak nedosáhl

5.Podplácení
-soutěžitel osobě, která je členem statutárního orgánu jiného soutěžitele nabídne, slíbí jakýkoliv prospěch, aby na úkor jiných pro sebe nebo cizího získal výhodu
-nebo na druhé straně úplatek osoba žádá

6.Ohrožování zdraví a životní prostředí
-je jednání jimiž soutěžitel skresluje podmínky tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky, které ohrožují život člověka nebo životní prostředí

7.Zlehčování

8.Porušení obchodního tajemství

Hodnocení referátu Hospodářská soutěž

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 047×
  266 slov

Komentáře k referátu Hospodářská soutěž